Fortum

Fortum

Säännöllinen huolto takaa toimivan varavoiman Fortumin Espoon kaukojäähdytysyksiköissä

Palvelinkeskusten ja konesalien luotettava toiminta vaatii järeää jäähdytystä. Fortum tuottaa kaukojäähdytyspalveluita mm. Espoossa. Jäähdytysyksiköiden katkeamaton toiminta varmistetaan kW-setin toimittamilla ja huoltamilla varavoimalaitteistoilla.

Projektipäällikkö Pertti Strömmer, Fortum Power and Heat Oy:stä on ollut rakennuttamassa mm. Tapiolan ja Espoonlahden kaukojäähdytysyksiköitä. Palvelinkeskusten ja konesalien luotettava toiminta vaatii järeää jäähdytystä. Jäähdytys voidaan nykyisin myös ulkoistaa, eli jäähdytysenergia tuotetaan muualla ja tuodaan kohteeseen kaukolämmön tapaan putkia pitkin.

Ekologinen kaukojäähdytys tuottaa myös lämpöä

Fortumin jäähdytysyksiköt Espoon Kivenlahdessa ja Tapiolassa huolehtivat läheisten palvelinkeskusten jäähdyttämisestä. Jäähdytysyksiköissä toimii Fortumin innovaatiopalkittu* energiaa säästävä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi alentava ratkaisu, jossa jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkkoon. Palvelinlaitteiden lämpö ja myös koko jäähdytyslaitoksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Yksi palvelinkeskus tuottaa vuosittain kaukolämpöverkkoon 30 GWh lämpöä, mikä vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 10 000 tonnilla.

*) Fortumin innovaatiokilpailun voittaja 2010: Varakapasiteetti ja jäähdytys, Ilkka Niiranen, Esa Mörsky ja Pertti Strömmer

Jäähdytyksen tulee toimia katkeamatta

Fortumin jäähdytysyksikköjen toiminta on varmistettu sähkön jakeluhäiriöiden varalta kW-setin toimittamilla Cummins-varavoimakoneilla. Kohteissa on N+1 -periaatteella kolme 1400 kVA verkkoon tahdistettua konetta kussakin, jotka käynnistyvät varmistamaan jäähdytyksen jatkuvan sähkönsaannin virtakatkon tai -häiriön sattuessa.

Varavoimakoneiden toimintaa turvataan säännöllisellä huollolla

”Varavoimalaitteistot ovat varsin uusia – ne on asennettu ja otettu käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Koska varavoimakoneiden on oltava täysin luotettavia, niiden toimintakyky varmistetaan säännöllisellä huollolla ja koeajoilla.

Säännölliseen huolenpitoon satsaus on pieni vaiva ja minimaalinen kustannus verrattuna siihen, että varavoimalaitteisto ei tarpeen tullen toimisikaan. Kuukausikoeajot tehdään kohteissa itse. Puolesta tunnista tuntiin kestävät koeajot voidaan suorittaa maksimikuormituksella, sillä syntyvä energia syötetään valtakunnan sähköverkkoon.

kW-set on huolehtinut vuosihuoltojen toteutuksesta ja raportoinnista. Olen todella tyytyväinen siihen, että huolto toimii luotettavasti. Kun vuosihuollon aika lähenee kW-setistä ollaan yhteydessä ja sovimme huoltoajankohdan. Tämä on hyvää ja aktiivista palvelua toimittajalta, mikä helpottaa omaa työtäni ja mahdollistaa sen, että huollot ylipäätään voi ulkoistaa. Lisäksi huoltohenkilöstö osaa asiansa ja hoitaa hommansa ajallaan.

Huoltotoimista saamme kattavat raportit, joita voimme hyödyntää monin tavoin mm. asiakkaiden sertifioinneissa tai viranomaisvaatimusten yhteydessä”, kertoo käytön ja kunnossapidon ryhmäpäällikkö Markus Karevaara Fortum Power and Heat Oy:n Espoon Erillistuotannosta.


Nurmijärven Sähkö

Nurmijärven Sähkö

Nurmijärven Sähkö turvautuu vuokravaravoimaan huoltokatkoissa ja vikatilanteissa

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta.

Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen. Nurmijärven Sähköverkko Oy on osa Nurmijärven Sähkö -konsernia, jolla on sähkö- ja lämpöasiakkaita lähes 24 000 kpl.

Vuokrakalusto käyttöön nopeasti ja luotettavasti

– Nurmijärven Sähköverkko Oy on ollut kW-setin asiakkaana jo yli kymmenen vuoden ajan. Olemme aina saaneet apua silloin, kun olemme sitä tarvinneet ja joskus sitä tarvitaan nopeastikin. Tämä on ollut tärkeä kriteeri, kun toimittajaa on valittu. Kun muuntamoon tulee vika, on sähkönjakelun kuitenkin jatkuttava mahdollisimman nopeasti, kertoo verkostoteknikko Timo Ukkola Nurmijärven Sähköverkko Oy:stä.

Hyvää palvelua on lupa odottaa ja sitä myös saa

– Vikatilanteiden takia joudumme vuokraamaan varavoimaa onneksi vain silloin tällöin. Mutta on erittäin tärkeää, että voimme luottaa siihen, että sopivaa varavoimaa on nopeasti saatavilla. Muistan, että joitakin vuosia sitten jouduimme muuntajavian vuoksi hälyttämään varavoimaa myöhään illalla. Saimme varavoimalaitteistot saman yön aikana paikalle ja toimintaan. Tämä on yksi pitkän asiakassuhteen eduista – hyvää palvelua on lupa odottaa ja sitä myös saa.

Kunnossapito onnistuu vuokravaravoiman avulla

– Useammin tarvitsemme varavoimaa, kun teemme verkossa sellaisia kunnossapitotöitä, jotka vaativat katkon sähkönjakeluun. Tätä tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa tai kahdessa. Tällöin puhelinsoitto riittää ja varavoimalaitteet kaapeleineen toimitetaan yleensä tarvetta edeltävänä päivänä sovittuun paikkaan. Yleensä kunnossapitotyöt saadaan tehtyä työpäivän puitteissa, joten päivän vuokra-aika riittää. Vikatilanteissa tietenkin saattaa varavoiman tarve olla pidempi mutta silloinkin enimmillään viikon verran.

Vuokralaitteilla aina riittävä kapasiteetti

– Koska meillä varavoiman tarve on satunnaista ja tilapäistä – ei kannata hankkia omia laitteistoja vaan käyttää vuokralaitteita. kW-setin kalusto on hyvässä kunnossa ja luotettavia – näkee, että niistä on pidetty hyvää huolta. Laajasta tehovalikoimasta löytyy aina sopivan kokoinen ratkaisu eri tarpeisiimme. Esimerkiksi maaseutumuuntajien takana saattaa olla vain muutama talo, jolloin varavoimalaitteiston kapasiteettikin voi olla pienempi. Toisaalta meillä on Nurmijärvellä useita taajamia, joissa saatetaan tarvita vuokrakaluston järeimpiä laitteita.

Kaiken kaikkiaan oma arvioini kW-setistä – hyvin hanskassa, homma toimii sovitusti ja ajallaan, Ukkola kiittää lopuksi.


Modernisointi

Modernisointi

Varavoimakoneen automatiikan modernisointi

Lähtötilanne

Kohteessa sähkökatkoksiin on varauduttu usean varavoimakoneen järjestelmällä. Vanha järjestelmä oli toteutettu luotettavilla Cummins-varavoimakoneilla ja automatiikat silloiseen tapaan reletekniikalla.

Kiinteistöautomaation uudistuessa oli tarpeen saada varavoimajärjestelmästä kaikki tieto ajanmukaisia tiedonsiirtoväyliä hyödyntäen. Muutenkin automaatiojärjestelmä tarvitsi uudistamista, jotta käyttövarmuudesta ei tingittäisi. Jo asennetut Cummins varavoimakoneet todettiin luotettaviksi eikä niiden vaihdolle ollut perusteita.

Modernisoitu toteutus

Toteutimme neljän koneen automaatiojärjestelmän modernisoinnin. Haasteen projektin toteuttamiselle toi fakta, ettei sähkökatkoksiin ja käyttövarmuuden liian suureen heikentämiseen ollut varaa. Uusi järjestelmä perustuu Comap-automaatiojärjestelmään. Käyttäjien toiveesta ohjauskaappia on täydennetty muutamalla paikallisella mittarilla.