Fingrid

Fingrid

Fingrid varmistaa kaasuturbiinilaitoksien toimintakyvyn varavoiman avulla

Taustat

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää, jonka kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot.

Ratkaisu

Säännösten velvoittamana Fingridin pitää pystyä palvelemaan asiakkaitaan 24/7. Fingrid halusi varmistaa omien nopeahäiriöreservin kaasuturbiinilaitoksien toimintakyvyn häiriötilanteissa  varavoiman avulla. Fingrid halusi käyttöönsä kompaktin ratkaisun, joka on helposti kuljetettavissa, testattavissa ja saatavissa nopeasti käyttöön.

Lopputulos

Fingrid valitsi tarjouskilpailun tuloksena varavoimakumppanikseen kW-setin. Ratkaisun suunnittelupalvelun taso, tekninen laatu, hinnoittelu ja yritysvastuullisuus vastasivat Fingridin asettamia vaatimuksia. Yhtenä tärkeimmistä valintakriteereistä pidettiin varavoimalaitteiden integroitavuutta laitoksen sähkönjakeluverkkoon.

Fingrid

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan sekä eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien laadintaan ja verkkosuunnitteluun.

Sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle Fingrid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fingrid palvelee huolehtimalla riittävästä sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla siirtorajoituksia maiden väliltä ja antamalla tietoa markkinoista. Fingridin palveluksessa on yli 330 henkilöä.

”kW-setin tarjoama suunnittelupalvelun taso, tekninen laatu, hinnoittelu ja yritysvastuullisuus vastasi asettamiamme vaatimuksia.”

Jarmo Hämäläinen,
projektipäällikkö,
Fingrid Oyj

Asiakashyödyt

 • Suunnittelupalvelun taso
 • Laitteiden tekninen laatu
 • Lyhyt toimitusaika
 • Integroitavuus sähköjakeluverkkoon
 • 24/7 Päivystys- ja huoltopalvelut


Caruna

Caruna

Varavoimakoneet turvaavat Carunan käyttökeskuksen toiminnan kaikissa tilanteissa

Taustat

Caruna Oy on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Se sai alkunsa itsenäisenä yrityksenä, kun Fortum luopui Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnastaan. Vuonna 2015 valmistuneeseen uuteen pääkonttoriin asennettiin varavoimaratkaisu mahdollisten sähkökatkojen varalle.

Ratkaisu

Tavoitteena oli pystyä palvelemaan asiakasta kaikissa tilanteissa, myös suurhäiriötilanteissa ja siksi oli olennaisen tärkeää, että myös Carunan omat toiminnot ovat turvattu.

Varavoimakoneet turvaavat käyttökeskuksen toiminnan 24/7 myös niissä tilanteissa kuin sähköverkossa ei ole sähköä tai muussa poikkeus- tai suurhäiriötilanteessa.

Caruna halusi ratkaista varavoimakonehankinnan Avaimet käteen –palveluna.

Lopputulos

Carunan toimitaloon valittiin kilpailutuksen tuloksena kW-set, joka täytti asetetut kriteerit. Valintaa puolsi kW-setin tarjoama Avaimet käteen -ratkaisumalli, kokonaistaloudellisuus, toimitusaika ja käyttövaiheen huolto. Valintaa puolsi myös varavoimakoneen kompakti koko, varakäyntiaika ja teholuokka.

Caruna

Caruna Oy siirtää sähköä yli 670 000 asiakkaalle Suomessa. Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, jolla on noin 20 % markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Yrityksessä työskentelee noin 280 henkilöä ja työllistää suoraan yhteensä 2 000 henkilöä eri puolilla Suomea.

”kW-set tarjosi meille kokonaispaketin, joka täytti odotuksemme. Hyvänä pidimme varavoimakoneen kompaktia kokoa, varakäyntiaikaa ja teholuokkaa. Myös päivystys- ja huoltopalvelut olivat tärkeä osa-alue.”

Kimmo Vainiola,
käyttökeskuspäällikkö,
Caruna Oy

Asiakashyödyt

 • Kokonaistaloudellinen ratkaisu Avaimet käteen -palveluna
 • Suunnittelupalvelut – yhteistyössä suunnitteltu kokonaisuus
 • Varavoimakoneen kompakti koko
 • Varakäyntiajan pituus ja teholuokka
 • Toimitusaikataulu
 • 24/7 Päivystys- ja huoltopalvelut