Yrityksen arvot, strategia, missio ja visio

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat arvot

Välittäminen

Välitämme asiakkaistamme ja toinen toisistamme. Välittäminen näkyy kannustavana ja turvallisena työympäristönä, jonka ansiosta työsuhteemme ovat pitkiä. Kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, ja jokainen meistä välittää henkilökohtaisesti oman työnsä jäljestä. Yhdessä kannamme vastuun asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja tarjoamiemme ratkaisujen laadusta.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus on meille rohkeutta, uteliaisuutta ja avoimuutta uusien asioiden edessä. Haluamme pysyä valppaina ja oppia uutta, koska silloin pystymme sopeutumaan myös alati muuttuvaan toimintaympäristöön. Pyrimme ratkaisemaan asiakkaidemme haasteita ennakoivasti ja uudistamaan alaa uusilla palveluilla. Innovatiivisuuteen kuuluu myös kyky kuunnella. Työntekijöidemme ja asiakkaidemme ääni kuuluu kaikessa toiminnassamme.

Luotettavuus

Luotettavuus kiteytyy mielestämme läsnäoloon. Olemme helposti tavoitettavissa ja läsnä toinen toisillemme ja asiakkaillemme. Varmistamme, että antamiimme tietoihin ja ammattilaistemme osaamiseen voi aina luottaa. Se vaatii myös ajantasaista viestintää ja avointa tiedon jakamista. Teemme täsmällisesti sen, mitä lupaamme, ja hoidamme työmme niin, että lopputulos vakuuttaa yhä vuosien päästä.

Menestyminen

Yrityksemme menestyminen merkitsee meille työntekijöidemme mahdollisuutta menestyä omassa työssään ja asiakkaidemme saavutuksia. Haluamme auttaa asiakkaitamme varautumaan riskeihin ennakolta, huolehtimaan henkilöturvallisuudesta ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden myös poikkeustilanteissa. Teemme aina parhaamme, että asiat saadaan kerralla kuntoon. Paras palkinto on asiakkaidemme onnistuminen. Se herättää meissä ammattiylpeyttä.

Aktiivisuus

Aktiivisuus on toimintamme kulmakivi, liikevoima, joka näkyy ammattilaistemme otteissa niin työmailla, toimistolla, tien päällä kuin tapaamisissa. Pidämme oma-aloitteisesti yhteyttä oman tiimimme jäseniin, asiakkaisiimme ja laitevalmistajiin. Reagoimme ripeästi asiakastarpeisiin ja kehitämme aktiivisesti omaa osaamistamme, varavoimaratkaisuja ja samalla koko toimialaa.

Missio

Pidämme sen käynnissä. Varmistamme alan parhailla varavoimaratkaisuilla, vuokrakoneilla ja huollolla, että sähköt pysyvät käynnissä ja yhteiskunnan huoltovarmuus kohdallaan kaikissa tilanteissa.

Visio

Haluamme olla omalla toimialallamme käsite, nimi, joka tulee ensimmäisenä mieleen varavoimasta. Tavoitteemme on, että yleinen mielikuva varavoimaratkaisuista ja -palveluista kiteytyy meihin.

Strategiset tavoitteet