Varaudu syysmyrskyihin!

Sähkönjakelun häiriötilanteisiin voidaan varautua varavoimalla

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää riippuvuuttamme sähköstä. Samalla ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja tekevät sähkönsaannin varmistamisesta yhä tärkeämpää. Varavoima tuo mielenrauhaa samalla tavalla kuin muutkin elämän tärkeimpiä asioita suojaavat vakuutukset. Kun jotakin tapahtuu odottamatta, varavoima antaa aikaa reagoida. Se suojaa valtakunnan verkossa tapahtuvilta sähkökatkoilta, teknisten laitteiden vioilta, eläinten aiheuttamilta oikosuluilta ja myrskytuhoilta.

Varavoimalla varmistetaan yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja, kuten jätevedenpuhdistusta, teollisuuden prosesseja, sähköistä tiedonkulkua ja sairaalan kriittisten laitteiden toimintaa. Tällaisilla toimialoilla sähkökatkoihin ei ole varaa ja ne voivat aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita tai jopa vaarantaa ihmishenkiä. Taloudellisten tappioiden lisäksi sähkökatkot aiheuttavat päänvaivaa turhien katkojen aiheuttamina hankaluuksina.

Sähkökatkoja syntyy useista eri syistä, joista vuosittain varmasti toistuva on myrskyjen aiheuttamat laajatkin alueelliset sähkökatkot. Näistä uutisoidaan näkyvästi ja ne ovatkin tilastojen mukaan suurin yksittäinen sähkökatkojen aiheuttaja. Vuosi 2020 olikin tilastointihistorian myrskyisin vuosi. Sähkökatkot haittaavat myös alueilla, joissa sähköverkkojen luotettavuus on aiemmin ollut korkea. Kiinteistöjen rakennusvaiheessa asianmukainen varautuminen sähkökatkoihin on kustannustehokasta ja luo lisäarvoa kiinteistölle.

Keskeytysajan aiheuttajat
(Kaikki verkot, jälleenkytkennät ei mukana)

Miten myrskyn aiheuttamaan sähkökatkoon voi varautua?

Myrskyn aiheuttamat sähkökatkot tulevat aina vaikutusalueena laajoina ja siksi niihin on varauduttava etukäteen.

Varautumistaso on aina mietittävä oman teollisuusalan tai tarpeen mukaan

  • Mikäli sähkökulutus on pientä, muutamia kilowatteja eikä lyhyt sähköttä oleminen aiheuta suuria vahinkoja, voi oikea ratkaisu olla marketista saatava aggregaatti. Tällöin on huomioitava, että aggregaatti pitää erikseen kytkeä ja käynnistää sähkökatkon tulessa
  • Sähkökatkon ollessa toiminnalle kriittisempi on varauduttava kiinteämmällä ratkaisulla. Esimerkiksi UPS-laitteisto varmistaa katkottoman sähkönsyötön. UPS-laitteiston rajoittavana tekijänä on mm. akkujen mitoitus
  • Pidempiin sähkökatkoihin varauduttaessa oikea ratkaisu on automaattinen varavoimakone, joka käynnistyy automaattisesti sähkökatkon havaitessaan. Sähkökatkon aikainen käyttö ei vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä eikä paikallaoloa
  • Varavoimakone onkin tyypillinen ratkaisu kaikissa pidempiin (yli 30 min) sähkökatkoihin varautuneissa kohteissa

Miten varmistat varavoimakoneen käyttövarmuuden?

Varavoimakoneen tulee käynnistyä aina kun sitä tarvitaan. Varavoimakoneen omistaminen ei yksistään takaa riippumattomuutta sähköverkon toiminnasta, vaan sen toimivuus tulee aika-ajoin tarkistaa.

Luotettavinkaan laite tai kone ei toimi luotettavasti ilman säännöllistä huolenpitoa, näin on tilanne myös varavoimakoneen kanssa. Varavoimakoneen voi hyvin rinnastaa autoon ja sen vaatimiin ylläpitotoimiin:

  • Ei säännöllisiä koekäyttöjä – tätä voi verrata tilanteeseen, jossa auto seisoo käyttämättömänä parkkipaikalla … kuinka luotettava auto on tarpeen tulessa?
  • Säännölliset koekäytöt kuukausittain ilman kuormaa – tätä voi verrata tilanteeseen, jossa auto seisoo parkkipaikalla ja se käydään kuukausittain käynnistämässä tyhjäkäynnille. Tilanne on parempi kuin täysin ilman koekäyttöjä, mutta kestäisikö auto pitkän lomamatkan?
  • Säännölliset koekäytöt kuukausittain kuormalla – tätä voi verrata tilanteeseen, jossa autolla ajetaan kuukausittain. Varmasti luotettavuus on paremmin varmistettu kuin aikaisemmissa kohdissa.
  • Huolla kone säännöllisesti, suositus on 250 käyttötunnin välein tai vuosittain. Huolloissa kannattaa käyttää varavoimakoneiden asiantuntijaa, koska huolto on paljon muutakin kuin öljyjen vaihto moottoriin. Huoltojen yhteydessä tarkistetaan myös sähköjärjestelmän ja apulaitteiden toiminnat. Suurimmat epäluotettavuuden aiheuttajat ovat huonot akut ja erilaiset polttoainejärjestelmän viat.