Erikoisratkaisut

Koneiden yksikkötehojen kasvaessa tai erikoiskäyttökohteissa varavoimakoneen asentaminen merikonttiin ei onnistu vaan on käytetttävä erikseen kohteeseen suunniteltuja konttirakenteita. Tyypillisesti PAROC/RUUKKi elementein toteutettuja ratkaisuja käytetään yli 2000 kVA konetehojen konttirakenteissa. Konttirakenteet voidaan tällöin suunnitella täysin asiakkaan tarpeita noudattaen. Konttirakenteet saavat tarvittaessa CE-todistuksen ja niihin tehdään aina tarkat kohdekohtaiset lujuuslaskelmat.

Toinen erikoisratkaisurakenteisen kontin sovelluskohde on EMP-suojatut kohteet. Varavoimakone suojataan EMP-tason häiriösuojarakenteisella teräskuorella. Tyypillisesti EMP rakenne asennetaan tärähdyksenvaimentimien päälle estämään ulkopuolelta tulevien tärähdysten vaikutus varavoimakoneeseen. EMP varavoimakoneen paloilmankierto toteutetaan suljettuna. Kaikissa läpivienneissä käytetään asianmukaisia suodatusmenetelmiä.

Muut varavoimalaitteet

Avokoneet

Lue lisää

Sääsuojalliset koneet

Lue lisää

Trailerit

Lue lisää

Konttirakenteiset

Lue lisää

DRUPS- ja RUPS-laitteistot

Lue lisää
erikoisrakenteiset

Erikoisrakenteiset kontit

Lue lisää

Kaasugeneraattorit

Lue lisää

Hybridit

Lue lisää