Sääsuojalliset

Sääsuojalliset varavoimakoneet soveltuvat sellaisenaan asennettavaksi ulkokäyttöön. Dieselmoottori ja sähkögeneraattori on asennettu yhteiselle alustalle. Koneikkokonaisuus on suojattu tehdasvalmisteisella sääsuojalla. Säsuojallisella ratkaisulla saavutetaan alhaisimmat äänitasot. Sääsuojallisen rakenteen etu on kompakti rakenne, jossa ilmanvaihto ja äänitaso on optimoitu. Toimituksen etuna on nopea käyttöönotto sekä selkeät urakkarajat. Sääsuojallisia ratkaisuja on saatavilla yli 1000 kVA kokoluokkaan asti.

Muut varavoimalaitteet

Avokoneet

Lue lisää

Sääsuojalliset koneet

Lue lisää

Trailerit

Lue lisää

Konttirakenteiset

Lue lisää

DRUPS- ja RUPS-laitteistot

Lue lisää

Erikoisrakenteiset kontit

Lue lisää

Kaasugeneraattorit

Lue lisää

Hybridit

Lue lisää