Gasgeneratorer

Med gasgeneratorer kan man producera el kontinuerligt, t.ex. inom boskapsskötsel, i växthus, gruvor, avloppsreningsverk och deponier. Som bränsle kan man använda naturgas, gasol och biogas.

Fördelarna med gasgeneratorer

  • Mindre buller, mindre vibrationer
  • Ingen rök och lägre utsläpp: t.ex. koldioxidutsläpp -30 %, kväveutsläpp -75 % och utsläpp av svavelföreningar och små partiklar -100 % *)
  • Gas som bränsle fungerar väl vid kyligt väder, ingen vattenkondens
  • Konstruerad för kontinuerlig användning, starka motorer
  • Långa serviceintervall

Andra reservkraftaggregat

Öppna aggregat

Läsa mera

Väderskyddade aggregat

Läsa mera

Trailrar

Läsa mera

Containerbyggda aggregat

Läsa mera

DRUPS- och RUPS-anläggningar

Läsa mera
erikoisrakenteiset

Speciallösningar

Läsa mera

Gasgeneratorer

Läsa mera

Hybrider

Läsa mera