Service

Bekymmersfritt med fungerande underhåll

Genom regelbunden och förebyggande service enligt serviceprogrammet säkerställer man reservkraftaggregatens funktionssäkerhet. Vi erbjuder service på alla märken som används i Finland. Genom att överlåta underhållet till oss försäkrar du dig om att aggregatet fungerar då det behövs.