Service

Belastningstester

Vid månatliga provkörningar kan inte reservkraftaggregatet alltid belastas med full effekt. Ofta används aggregatet med delvis effekt – ibland mindre än 50 % av den nominella effekten. Den låga belastningsnivån ökar igensotningen av motorn betydligt. Vid provkörningar med låg belastningsnivå är det inte säkert att man lägger märke till t.ex. att kylsystemet fungerar med reducerad effekt.

Belastningstester minst en gång per år

Vi rekommenderar att reservkraftaggregatet belastas med sin nominella effekt minst en gång per år. Ofta är belastning med nominell effekt utan lastbanker bara möjlig om eltillförsel från reservkraftaggregatet till elnätet är tillåten. Vid testerna använder vi belastningsmotstånd, det vill säga lastbanker. I det på förhand uppgjorda programmet varierar belastningen av aggregatet mellan 0 och 110 %. I samband med belastningstestet gör vi också ett test av reservkraftaggregatets prestanda för att säkerställa att aggregatets regleringsanordningar fungerar. En rapport med grafer görs för alla belastningstester.

Testning av UPS-anläggningar

Syftet med UPS-anläggningen är att säkerställa kraftförsörjningen under en begränsad tid. Batterikapaciteten, som avgör hur länge UPS-anläggningen kan ge reservkraft, fastställs utifrån hur viktigt det är med avbrottsfri kraftförsörjning och hur stor sannolikheten är för ett elavbrott. Beroende på hur viktigt det är med avbrottsfri kraftförsörjning verifieras att batterikapaciteten är rätt senast i samband med mottagningskontrollen. Våra belastningsmotstånd garanterar en jämn och kontinuerlig resistiv last när batterieffekten testas. Belastningsmotståndets effekt kan regleras i steg om 1 kW. Vår utrustning klarar av att testa effekt i megawattklassen. De gummikablar som behövs för testerna hyrs direkt från vårt lager och vid behov utför vi testerna enligt nyckeln i handen-principen, vilket också inbegriper en skriftlig rapport.

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.