Service

Konditionsbesiktningar

Under en konditionsbesiktning klarläggs dieselgeneratorns eller reservkraftaggregatets skick och tillförlitlighet. Utifrån besiktningen bestäms behovet av reparationer och byten och de uppskattade kostnaderna för detta.

Vi gör konditionsbesiktningar av alla tillverkares reservkraftaggregat. Konditionsbesiktningsrapporterna sparas i underhållssystemet, vilket innebär att vi känner till vilket skick aggregaten har varit i tidigare så att vi kan vidta nödvändiga fortsatta åtgärder. Vi rekommenderar konditionsbesiktning för alla aggregat som är 5 år gamla eller äldre samt att konditionsbesiktning görs vart femte år.

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.