Service

Regelbunden provkörning

Syftet med månatliga provkörningar är att säkerställa att aggregatet fungerar tillförlitligt. Under provkörningen kontrolleras att både dieselgeneratorn och automatiken fungerar enligt provkörningsprogrammet. Samarbete med oss garanterar att de månatliga provkörningarna alltid genomförs av ett proffs.