Service

Fjärrövervakningstjänster

Ny teknik ger oss nya möjligheter att sänka driftskostnaderna för aggregaten och förkorta svarstiden för service. Vår fjärrservice gör det möjligt för våra experter att använda aggregatens automationssystem utan att befinna sig vid aggregatet. Vårt fjärrövervakningssystem kontaktar reservkraftaggregatet via internet och alla uppgifter på skärmen överförs till vår experts datorskärm.

Fördelarna med fjärrövervakning

  • Vid en störning i reservkraftaggregatet kan vi utreda störningen och i många fall hitta en lösning utan att besöka platsen
  • Vi kan följa kundens provkörningar och vid behov justera automatiken
  • Vår expert får larm om störningar direkt i sin mobiltelefon

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.