Öppna aggregat

Öppna reservkraftaggregat är avsedda att installeras antingen i ett reservkraftrum eller i en annan skyddskonstruktion, t.ex. en container. Dieselmotorn och elgeneratorn monteras på ett gemensamt fundament, vibrationerna under användningen dämpas med vibrationsdämpare och därför behövs inga separata dämpare. När ett öppet reservkraftaggregat installeras i fastighetens reservkraftrum ska rummet förses med tillräckliga luftstosar för både till- och frånluft och även avgasrörets sträckning bör säkerställas. Bland de öppna aggregaten finns aggregat med en effekt på över 3 000 kVA.

Andra reservkraftaggregat

Öppna aggregat

Läsa mera

Väderskyddade aggregat

Läsa mera

Trailrar

Läsa mera

Containerbyggda aggregat

Läsa mera
Hitec DRUPS varavoimalaite

DRUPS- och RUPS-anläggningar

Läsa mera
erikoisrakenteiset

Speciallösningar

Läsa mera

Gasgeneratorer

Läsa mera

Hybrider

Läsa mera

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.