Öppna aggregat

Öppna reservkraftaggregat är avsedda att installeras antingen i ett reservkraftrum eller i en annan skyddskonstruktion, t.ex. en container. Dieselmotorn och elgeneratorn monteras på ett gemensamt fundament, vibrationerna under användningen dämpas med vibrationsdämpare och därför behövs inga separata dämpare. När ett öppet reservkraftaggregat installeras i fastighetens reservkraftrum ska rummet förses med tillräckliga luftstosar för både till- och frånluft och även avgasrörets sträckning bör säkerställas. Bland de öppna aggregaten finns aggregat med en effekt på över 3 000 kVA.

Andra reservkraftaggregat

Öppna aggregat

Läsa mera

Väderskyddade aggregat

Läsa mera

Trailrar

Läsa mera

Containerbyggda aggregat

Läsa mera

DRUPS- och RUPS-anläggningar

Läsa mera
erikoisrakenteiset

Speciallösningar

Läsa mera

Gasgeneratorer

Läsa mera

Hybrider

Läsa mera