Avokoneet

Avorakenteiset varavoimakoneet on tarkoitettu asennettavaksi joko varavoimahuoneeseen tai muuhun suojarakenteeseen kuten konttiin. Dieselmoottori ja sähkögeneraattori on asennettu yhteiselle alustalle, niiden käyntivärinät on vaimennettu tärinänvaimentimin, eikä mitään erillisiä tärinänvaimentimia tarvita. Asennettaessa avomallinen varavoimakone kiinteistön varavoimahuoneeseen on huoneeseen asennettava riittävät ilmayhteet sekä tulo- että poistoilmalle, myös pakoputkiston reitti on varmistettava. Avokoneiden tehoalue on yli 3000 kVA asti.

Pyydä lisätietoja tai tarjous