Konttirakenteiset

Konttimallinen varavoimakone koostuu tyypillisesti merikontista ja sinne asennetusta avomallisesta varavoimakoneesta. Konttiin on mahdollista asentaa tarpeen kokoinen polttoainesäiliö. Lisäksi kontti voidaan varustaa monilla asiakaskohtaisilla tarpeilla esim. erillisellä valvomolla, kohteen mukaan suunnatuilla ilmayhteyllä sekä asiakaskohtaisella värisävyllä. Kontit on myös mahdollista toteuttaa ns. Paroc-rakenteisina, tätä käytetään esimerkiksi isojen yli 1500 kVA koneiden ratkaisuna. Toimituksen etuna on nopea käyttöönotto sekä selkeät urakkarajat.

Muut varavoimalaitteet

Avokoneet

Lue lisää

Sääsuojalliset koneet

Lue lisää

Trailerit

Lue lisää

Konttirakenteiset

Lue lisää

DRUPS- ja RUPS-laitteistot

Lue lisää

Erikoisrakenteiset kontit

Lue lisää

Kaasugeneraattorit

Lue lisää

Hybridit

Lue lisää