Konttirakenteiset

Räätälöityä varavoimaa vaativiin kohteisiin

KONTTIRAKENTEISET

Konttimallinen varavoimakone koostuu tyypillisesti merikontista ja sinne asennetusta avomallisesta varavoimakoneesta. Lisäksi kontti voidaan varustaa monilla asiakaskohtaisilla tarpeilla esim. erillisellä valvomolla, kohteen mukaan suunnatuilla ilmayhteydellä sekä asiakaskohtaisella värisävyllä. Kontit on myös mahdollista toteuttaa ns. Paroc-rakenteisina, tätä käytetään esimerkiksi isojen yli 1500 kVA koneiden ratkaisuna. Toimituksen etuna on nopea käyttöönotto sekä selkeät urakkarajat.

Konttiin on mahdollista asentaa myös tarpeen kokoinen polttoainesäiliö. Kontteina käytetään 10-, 20-, 30- tai 40 jalkaisia merikontteja. Matalien äänitasovaatimusten täyttämiseksi kontteihin on asennettavissa meluääniloukut. Merikonteissa on alumiinilattia, joka toimii 100%:na vuotoaltaana.
Toimituksen etuna on nopea käyttöönotto sekä selkeät urakkarajat. Kontit valmistetaan Suomessa ja niissä on huomioitu vaativat sääolosuhteet.
2350 KVA ASTI

ERIKOISRAKENTEISET KONTIT

Kontit on saatavilla täysin räätälöityinä asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin esimerkiksi kohteen julkisivuvaatimukset saadaan toteutettua. Erikoiskonttien suunnittelu toteutetaan aina täysin asiakaskohtaisesti sekä julkisivun että kontin mittojen ja rakenteen osalta. Kontit on myös mahdollista toteuttaa ns. Paroc-rakenteisina, tätä käytetään esimerkiksi isojen yli 2350 kVA koneiden ratkaisuna.

ERIKOISRATKAISUT

Joskus julkisivu tai tekniset vaatimukset edellyttävät ratkaisua, jotka suunnitellaan aina täysin asiakkaan tarpeen mukaan. Tällaisia ovat mm. arkkitehtuurillisesti suositut Corten-materiaalista toteutetut konttiratkaisut tai häiriösuojausvaatimuksen EMP-suojatut konttirakenteet.

Muut varavoimalaitteet

Avokoneet

Lue lisää

Sääsuojalliset koneet

Lue lisää

Trailerit

Lue lisää

Konttirakenteiset

Lue lisää

DRUPS- ja RUPS-laitteistot

Lue lisää
erikoisrakenteiset

Erikoisrakenteiset kontit

Lue lisää

Kaasugeneraattorit

Lue lisää

Hybridit

Lue lisää