Varavoimalaitteet

Varavoimalaitteet aina asiakkaan tarpeiden mukaan

Toteutamme vaativat varavoimaurakat erillisurakkoina tai toimittajana toiselle urakoitsijalle. Suunnittelemme asiakaskohtaisesti varavoimakoneen tarvitseman toimintaympäristön; esimerkiksi kontit, jäähdytysilmanvaihdon ja sähköautomaation. Valmistuksen ja urakkatoimitukset toteutamme yhdessä pitkäaikaisten sopimusyhteistyökumppaneidemme kanssa. Näin varmistamme laadukkaan asiakaskohtaisen lopputuloksen.

Toimimme yhteistyössä luotettavien suurten eurooppalaisten varavoimakonevalmistajien kanssa. Toimittajaverkostomme ansiosta pystymme toimittamaan aina oikeanlaisen koneen asiakkaan tarpeisiin. Suorat yhteydet tehtaille varmistavat viimeisimmän teknisen tiedon ja taidon. Huoltohenkilöstömme on tehtaan kouluttamaa. Kaikki mahdolliset takuuasiat hoidamme suoraan tehtaan kanssa. Dieselkäyttöisten varavoimakoneiden tehoalue on yli 3000 kVA koneisiin asti.

Mitä on varavoima?

Varavoimalla turvataan kriittisten kohteiden sähkön saanti

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää riippuvuuttamme sähköstä. Samalla ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja tekevät sähkönsaannin varmistamisesta yhä tärkeämpää. Varavoimalla turvataankin sairaaloiden ja hoivakotien kaltaisten kriittisten kohteiden sähkönsaanti, mikä säästää jopa ihmishenkiä. Lisäksi varavoimalla varmistetaan muita yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja, kuten jätevedenpuhdistusta, teollisuuden prosesseja ja sähköistä tiedonkulkua.

Digitalisaation takia varavoimaratkaisujen tarve lisääntyy myös uudentyyppisissä kohteissa. Älykäs talotekniikka yleistyy kauppakeskuksissa, taloyhtiöissä ja toimistoissa. Rakennusten sisäolosuhteita seurataan etänä, ilmanvaihtoa säädetään huonekohtaisesti ja valaistusta ohjataan tekoälyllä. Myös oppilaitoksissa varma sähkönsaanti korostuu, kun opetus siirtyy virtuaaliympäristöihin.

Varavoimalla varmistetaankin aina asiakkaan toiminnan kannalta ne kaikkein tärkeimmät asiat. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi häiriötön sähkönsaanti ennaltaehkäisee liiketoiminnan riskejä, kuten tuotanto- ja toimituskatkoksia. Esimerkiksi asiakkaamme Iittala haluaa varmistaa, etteivät lasinsulatusuunit sammu yllättäen. Onhan jähmettyneen lasimassan puhdistaminen viikkojen työ.

Varavoima on vakuutus pahan päivän varalle

Varavoimageneraattori on aina lisäkustannus, muttei turha sellainen. Varavoima tuo mielenrauhaa samalla tavalla kuin muutkin elämän tärkeimpiä asioita suojaavat vakuutukset. Kun jotakin tapahtuu odottamatta, varavoima antaa aikaa reagoida. Se suojaa valtakunnan verkossa tapahtuvilta sähkökatkoilta, teknisten laitteiden vioilta, eläinten aiheuttamilta oikosuluilta ja myrskytuhoilta.

Vakuutuksen suuruuden pitää olla oikeassa suhteessa riskeihin, ja siksi varmistamme omilla suunnittelupalveluilla, että toteutustapa on oikeanlainen ja asiakkaamme saavat vastinetta rahoilleen. Kartoitamme varavoiman tarpeen huolellisesti, muun muassa 3D-mallinnuksella. Suurissa hankkeissa olemme usein mukana jo sähkönjakelun suunnittelussa. Paras lopputulos saavutetaan, kun etsimme optimiratkaisuja yhdessä muiden talotekniikkasuunnittelijoiden kanssa.

Luotettava varavoima vaatii säännöllistä ylläpitoa

Maahantuomme tunnettujen eurooppalaisten varavoimakonevalmistajien tuotteita. Huolto- ja ylläpitopalvelumme kattavat kaikenlaiset varavoimageneraattorit, merkistä riippumatta. Toimittajaverkostomme kautta pystymme toimittamaan myös varaosat kaikkiin laitteisiin. Näin varmistamme, että varavoimaratkaisut pysyvät toimintavalmiina vuodesta toiseen.

Ylläpitopalvelujemme piirissä onkin jo yli 1000 kohdetta ympäri Suomen. Aikataulutamme huollot ja koekäytöt kalenterivuoden mukaan. Kun laitteita huolletaan asianmukaisesti, vikatilanteet ovat harvinaisia. Silti niihinkin on varauduttu, ja huoltosopimuksiimme kuuluu 24/7-vikapäivystys.

Huolto- ja ylläpitosopimuksista hyötyvät monenlaiset asiakkaat sairaanhoitopiireistä datacentereihin. Lisäksi tuemme suomalaisen teollisuuden toimintaa ilman sopimusteknistä byrokratiaa. Huolto-ohjelmassamme on mukana satoja teollisuusasiakkaita, joiden laitteiden määräaikaishuolloista pidämme kirjaa vuosittain ilman erillistä huoltosopimusta.

Uusimpana työkaluna tarjoamme vakiasiakkaillemme kW-care-applikaation, joka helpottaa laitekannan hallintaa ja ylläpitoa. Sovelluksen avulla voimme opastaa varavoiman määräaikaiskoeajoissa ja seurata, mitä järjestelmässä tapahtuu vuoden aikana. Silloin kaikki tarvittava tieto on käytettävissämme vuositarkastuksen yhteydessä.

Varavoimaratkaisuja sisä- ja ulkotiloihin

Suurin osa varavoimaratkaisuista toteutetaan dieselgeneraattoreilla ja UPS-laitteistoilla. Dieselgeneraattorien lisäksi tarjoamme kaasugeneraattoreita, jotka tuottavat sähköä esimerkiksi neste-, maa- tai biokaasulla. Jokainen varavoimaratkaisu valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Vaihtoehtoina ovat sisätiloihin sijoitettavat avoimet dieselgeneraattorit ja ulos asennettavat suojakorilliset tai konttirakenteiset ratkaisut. Varavoimageneraattorin asennus rakennuksen sisälle on perusteltua aina, kun sille on varattu oma tekninen tila. Laajennuskohteissa ulos sijoitettava laite on yleensä edullisempi ja nopeampi asentaa.

Suosittelemme suojakorillisia ja konttirakenteisia varavoimageneraattoreita myös siksi, että silloin kaikki testaukset voidaan tehdä jo ennen varavoiman asennusta. Kun rakennuksen teknisten tilojen koko, jäähdytysilmanvaihdon riittävyys tai melun siirtyminen eivät aseta niin tiukkoja reunaehtoja, pystymme optimoimaan varavoimaratkaisun tekniset yksityiskohdat.

Ulos sijoitettava varavoimakontti voidaan aina maisemoida asiakkaan toiveiden ja kohteen sijainnin mukaan. Esimerkiksi Suomen hirsipääkaupunki Pudasjärven Hyvän Olon keskukseen toimitimme varavoimakontin, joka verhoiltiin puurimaseinillä. Helsinki-Vantaalla vastaava ratkaisu maisemoitiin alumiinikehyksellä.

Automatiikka- ja projektiosaaminen ratkaisevat lopputuloksen

Varavoimageneraattorit käynnistyvät lähes aina automaattisesti, ja siksi automatiikka on laitteiston sydän ja meidän erikoisalaamme. Olemme keskittyneet vain ja ainoastaan varavoimaan, ja sen me myös hallitsemme. Työntekijöidemme ohjelmointikokemus ja looginen ajattelu ylittävät sähköinsinöörin perusosaamisen, ja siksi toteutamme monimutkaisetkin järjestelmät luotettavasti.

Toinen syömähampaamme on projektiosaaminen. Tuemme hankkeiden onnistumista kokonaisvaltaisesti, koska varavoimageneraattorin hankintaan liittyy laajasti erilaisia LVI-, sähkö- ja automaatiotöitä. Projektipäällikkömme huolehtii laadukkaasta lopputuloksesta ja myynnin asiantuntijamme kilpailukykyisistä hinnoista.

Varavoimatoimitus sisältää tärkeät asiat vakiona

Varavoimatoimitus sisältää varavoimageneraattorin lisäksi kaikki tarvittavat varusteet, kuten ohjauspaneelin. Kaikki toimittamamme varavoimalaitteet on suunniteltu Suomen olosuhteisiin, ja siksi niistä löytyy vakiona moottorin esilämmitin. Se pitää dieselgeneraattorin käyttövalmiina. Akkulaturi puolestaan huolehtii akun toimintavalmiudesta.

Varavoimageneraattorin perushintaan valinta ei juurikaan vaikuta, mutta tahdistuva järjestelmä tuo lisäkuluja sähkönjakeluun. Suuriin varavoimaratkaisuihin valitaan lähes aina tahdistuva malli. Valinta riippuu muun muassa varavoiman käyttötarkoituksesta, sähköverkon monipuolisuudesta ja valvottavien muuntajien määrästä.

Sähkökatkaisijat valitaan käytössä olevan sähköjärjestelmän mukaan niin, että ratkaisu on varmasti yhteensopiva. Vaihtoehtoja ovat 3- tai 4-napainen, moottoriohjattu tai manuaalinen.

Äänenvaimennus on mukana kaikissa varavoimalaitteissa. Avoimissa ratkaisuissa vakiona on teollisuusympäristöön riittävä pakoputken äänenvaimennin. Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon jäähdytysilman vaatimat meluloukut. Kontti- ja suojakorillisissa malleissa äänitaso on riittävän alhainen lähes asuinalueelle. Koneita voidaan myös aina räätälöidä hiljaisemmiksi.

Meri- ja putkipalkkikontti toimii itsessään 100-prosenttisena vuotoaltaana. Pohjavesialueilla toteutamme myös sääntöjen mukaiset vuotoaltaiden suoja-altaat.

Suuren mittakaavan varavoimalaitteita voi myös vuokrata

Aina varavoimageneraattorille ei ole jatkuvaa tarvetta. Siksi tarjoamme väliaikaiseen käyttöön järeää kalustoa, jonka kokoluokka alkaa siitä, mihin konevuokraamojen tarjonta loppuu. Autamme toteuttamaan vuokrakalustolla mittavia sähköistysprojekteja ja suurtapahtumia. Olemme sähköistäneet esimerkiksi Cheekin jäähyväiskonserttikiertueen ja Salpausselän kisat.

Vuokrattavat varavoimageneraattorit ovat nopea ratkaisu myös laiterikoissa. Pystymme toimittamaan ja asentamaan tarvittavat vuokrakoneet saman päivän sisällä. Pääasiassa vuokrakoneita tarvitaan kuitenkin ennalta suunnitelluissa sähkömuuntamoiden huoltotilanteissa ja erilaisissa kuormitustesteissä.

Tuotamme varavoimalla sähköä juuri halutunlaisella taajuudella ja jännitteellä. Siksi vuokrakoneet toimivat myös silloin, kun testattavana on esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoille myytävä tuote. Kuormitusvastukset soveltuvat myös varavoima- ja UPS-järjestelmien testaukseen.

Ota yhteyttä

 

Myynti