Laatupolitiikka

Yhtiön tarkoituksena on ratkaista asiakkaiden varavoimaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Tätä tarkoitusta varten yhtiö tuottaa asiakkaille alan palveluita ja alaan liittyviä tuotteita.

Yhtiön toiminta on asiakaskeskeistä ja tuotteiden tulee täyttää kaikki niille asetetut tekniset ja toimitusaika- ja käyttöönottovaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseksi toiminta on ennaltaehkäisevää siten, että jo tuotteen tarjouslaskentavaiheessa otetaan huomioon kaikki asiakkaan vaatimukset. Suunnittelulla varmistetaan, että toiminnan ja palveluiden laatu vastaa asiakkaan odotuksia ja yhteisiä sopimuksia.

Periaatteemme toiminnassamme laadun suhteen ovat seuraavat:

 1. Teemme mitä lupaamme
 2. Emme anna lupauksia, joita emme pysty lunastamaan
 3. Käyttäydymme kuin ammattilainen, emme tee huonoa työtä
 4. Tuotteemme täyttävät asiakkaamme esittämät laatuvaatimukset kaikilta osin
 5. Palvelumme täyttävät asiakkaamme esittämät laatuvaatimukset kaikilta osin
 6. Muistamme, että laatu syntyy tekemällä, ei valvomalla
 7. Olemme ehdottoman luotettava yhteistyökumppani
 8. Sitoudumme laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen
 9. Sitoudumme henkilöstön jatkuvaan koulukseen ammattitaidon ja työturvallisuuden parantamiseksi
 10. Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan kaikkia voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja -lakeja.
 11. Pyrimme vähentämään toimintamme hiilijalanjälkeä.