Vastuullisuus

Kannamme vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Vastuullisuus on kaikkien varavoimaratkaisujen lähtökohta ja erottamaton osa toimintaamme. Vastuullisuus näkyy työntekijöidemme ammattitaidossa, laitevalinnoissa, asennustyömme jäljessä ja yhteisissä toimintatavoissa. Vastuullisuus on meille myös vastuun kantamista. Me pidämme sen käynnissä.

Sosiaalinen vastuu on sisäänrakennettu osa kaikkea toimintaamme. Tuemme joka päivä asiakkaidemme riskienhallintaa ja toiminnan jatkuvuutta. Sertifioimme vuoden 2022 aikana ISO-9001-laatujärjestelmän, jota vaadimme myös kaikilta laitetoimittajiltamme. Odotamme kumppaneiltamme myös samaa arvomaailmaa ja jatkuvuutta. Se varmistaa, että tehtaan tuki, osaaminen ja varaosat ovat asiakkaidemme käytössä nyt ja tulevaisuudessa.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu, että pidämme hyvää huolta henkilökuntamme henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Jokaisen työntekijän terveys on meille ykkösasia, ja tarjoamme työntekijöillemme laajat vakuutukset. Saamme henkilöstökyselyissä hyviä arvosanoja, koska meillä tykätään olla töissä. Eniten kiitosta saamme luottamuksesta: työympäristömme on vapaa, ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu, että ymmärrämme varavoima-alan merkityksen Suomen huolto- ja sähkövarmuudelle. Teemme kaikkemme, että asiakkaidemme ja samalla yhteiskunnan toimintakyky säilyy poikkeus- ja häiriötilanteissa. Yhteiskunnan sähköriippuvuus lisääntyy koko ajan, ja siksi varaudumme myös uudenlaisiin uhkiin, kuten globaaleihin kyberhyökkäyksiin. Emme halua olla muutoksessa vain mukana, vaan toimia kehityksen suunnannäyttäjänä.

Ilmastovastuu vaatii meiltä jatkuvaa kehittymistä. Tiedostamme, että dieselgeneraattoreille on löydettävä vaihtoehtoja. Kaikki laitetoimittajamme ovatkin alansa edelläkävijöitä, jotka panostavat muun muassa akku- ja vetyteknologioiden kehittämiseen. Kun ilmastokestäviä vaihtoehtoja on saatavilla, me tuomme ne varmasti myös Suomen markkinoille. Asennamme jo nyt kaasugeneraattoreita sekä päästöluokiteltuja Stage V – ja TIER 4F -dieselgeneraattoriratkaisuja.

Ilmastovastuuseemme kuuluu logistiikan kehittäminen. Liikenne on yksi tärkeimmistä keinoista laskea yhteiskunnan hiilipäästöjä. Pyrimme optimoimaan maahantuonnit niin, että kuljetusten kokonaismäärä pysyy mahdollisimman pienenä. Kiinnitämme huomiota myös ihmisten liikkumiseen ja kehitämme uusia etävalvontatyökaluja. Esimerkiksi kW-care-applikaatio mahdollistaa etäavustamisen koneiden määräaikaisajoissa ja testauksissa.

Ympäristövastuun kannalta suurin haasteemme on, että dieselgeneraattorit tarvitsevat öljyä ja jäähdytysaineita. Kiinnitämme molempien vastuulliseen käyttöön, kulutukseen ja käsittelyyn paljon huomiota. Käytämme alan ympäristöystävällisimpiä jäähdytysaineita, ja olemme valinneet öljytyypin sen pitkän käyttöiän mukaan. Suuriin laitteisiin ei vaihdeta enää öljyjä vuosittain, vaan ainoastaan tarpeen mukaan öljyanalyysien pohjalta. Se vähentää öljynkulutusta.

Olemme rakentaneet Tuusulan kiinteistömme pihalle erityiset suojarakenteet, joilla pystymme estämään öljyvuodot luontoon. Nesteiden käsittelypaikoissa on piharakenteiden alla suojakalvo ja öljynerottelukaivot. Hälytysjärjestelmän ansiosta mahdolliset vuodot huomataan ajoissa. Keräämme öljyt asiakkailtamme asianmukaisesti ja hävitämme Lassila & Tikanojan kautta.

Vastuu kestävästä kehityksestä merkitsee meille luonnon raaka-aineiden vastuullista ja resurssiviisasta käyttöä. Varavoimakoneiden vuokraus mahdollistaa sen, ettei asiakkaidemme tarvitse hankkia omia laitteita väliaikaista tai satunnaista käyttöä varten. Näin säästämme laitteiden valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita ja energiaa sekä tarpeettomien koneiden ylläpitoresursseja.

Varavoimageneraattorit ovat lähtökohtaisesti pitkäikäisiä. Ennakoivalla huollolla ja ohjausjärjestelmien modernisoinneilla laitteiden elinkaari pitenee entisestään. Pyrimme käyttämään laitteiden huolloissa aina alkuperäisiä varaosia ja laitevalmistajan ohjeita. Kuntokartoituksilla koneiden huollot ja uusinnat toteutetaan oikeaan aikaan, ei koskaan turhaan.