Energianvarastointijärjestelmä

Energianvarastointijärjestelmä EHR

EHR Battery Power Generator on Himoinsan kehittämä energianvarastointi- ja jakelujärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä tavallisten diesel– tai kaasugeneraattoreiden kanssa. Lisäksi energianvarastointijärjestelmä voidaan liittää esimerkiksi verkkovirtaan ja aurinkopaneeleihin.

EHR-järjestelmä parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää päästöjä ja melua. Myös generaattorin teknistaloudellinen elinkaari pitenee, kun laitteistoa käytetään optimaalisella kuormitustasolla. Lisäksi EHR voi toimia päävirtalähteenä, mikä vähentää päästöt ja melun nollaan.

EHR-järjestelmiä on saatavilla useilla nimellistehoilla: 10 (1-vaihe), 15, 30 ja 45 kVA (3-vaihe). Tarjolla on myös kaksi erilaista tallennuskapasiteettimallia, joiden suhteet ovat 1:1 ja 1:2. Optimaalinen kokoonpano (1:1) mahdollistaa akun lataamisen täyteen alle 1,5 tunnissa.

Datasivut:

EHR 10/20   EHR 15/30   EHR 30/60   EHR 45/60

Energianvarastointijärjestelmä

HICORE - Älykäs hallintajärjestelmä

Himoinsan suunnitteleman HICORE-hallintajärjestelmän avulla käyttäjät voivat valita eri kuormitustilanteille suotuisimman virtalähteen ja optimoida samalla EHR:n käyttöä. Hallintajärjestelmä voidaan integroida diesel- ja kaasugeneraattoreihin, julkisiin sähköverkkoihin tai uusiutuviin energianlähteisiin, kuten aurinkopaneeleihin.

HICORE mahdollistaa eri virtalähteiden käytön optimoinnin ja sopivimman ajotavan valinnan selkeän käyttöliittymän avulla. Plug&Play-tilassa EHR analysoi ja päättää automaattisesti, mikä on paras toimintavaihtoehto kuormitusprofiilin ja järjestelmään kytkettyjen virtalähteiden perusteella. Älykkään järjestelmän avulla voidaan varmistaa myös varavoiman välitön käynnistyminen (ks. UPS).

Katso tehtaan esite

Käyttötavat - Miten EHR toimii?

plug & play

Plug & Play

Plug&Play-tilassa HICORE-hallintajärjestelmä tarkkailee ja analysoi eri virtalähteitä ja kuormitusprofiileja sekä optimoi laitteiston käyttötavan:

  • Kun kuormitus on < 30 % varavoimakoneen nimellistehosta, EHR hoitaa alhaisen kuorman (ks. Alhainen kuormitustaso).
  • Kun kuormitus on > 90 % varavoimakoneen kapasiteetista, EHR auttaa varavoimakonetta vastaamaan kuormituspiikkiin (ks. Huipunleikkaus).
  • Kun kuorma on 30–90 %, varavoimakone lataa EHR:n täyteen, jotta akussa riittää virtaa muissa toimintavaiheissa.

alhainen kuormitustaso

Alhainen kuormitustaso

Dieselgeneraattorin optimaalinen kuormitustaso on 30–70 %. Ajoittain joudutaan kuitenkin käyttämään alle 30 %:n kuormaa, mikä ei ole hyväksi varavoimakoneen toiminnalle.

EHR parantaa varavoimakoneen tehokkuutta, koska se estää generaattoria toimimasta liian pienellä kuormalla. EHR hoitaa alhaiset kuormat varavoimakoneen puolesta, jolloin dieselgeneraattori käynnistyy vain, jos akkugeneraattori on ladattava tai jos tarvitaan suurempia kuormia. EHR sopiikin hyvin käyttökohteisiin, jossa varavoimakonetta ajetaan yhtäjaksoisesti ja pitkään.

alhainen kuormitustaso
huippukuorma peak shaving

Huipunleikkaus

Varavoimakoneen mitoituksessa koneen teho joudutaan usein määrittelemään korkeimman tehontarpeen eli huippukuorman mukaan. Jos tehontarve on pääsääntöisesti alhaisempi, EHR on varteenotettava ratkaisu. Varavoimakoneen ylimitoittamisellahan on aina seurauksensa, kuten lisääntyneet käyttökustannukset sekä suurempi polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt.

Kun kuormat ovat korkeimmillaan, EHR tuottaa sähköä yhdessä varavoimakoneen kanssa. Siksi varavoimakonetta ei tarvitse ylimitoittaa, ja kuormat pysyvät pääsääntöisesti varavoimakoneelle optimaalisina. Alhaisen kuorman aikana generaattori myös lataa EHR:ää.

huipunleikkaus
UPS

UPS

Sähkökatkon sattuessa varavoimakoneen käynnistymiseen kuluu tyypillisesti aikaa noin 10 sekuntia. EHR:ää voidaan käyttää UPS-ratkaisuna, jonka ansiosta vältytään lyhyeltä sähkökatkolta varavoimakoneen käynnistymisen aikana. EHR vastaa sähkönsyötöstä 20 millisekunnin vasteajalla siihen asti, kunnes varavoimakone käynnistyy. Ratkaisu sopii kaikille kriittisille toimialoille.

UPS
kuorman jakaminen

Kuorman jakaminen

Jos virransyöttöön tarvitaan ylimääräinen energianlähde, lähtötehot voidaan synkronoida EHR:n kanssa, ja se tarjoaa vaadittavan lisätehon. Kun EHR toimii synkronoidusti sähköverkon tai dieselgeneraattorin kanssa, käyttäjä voi määrittää tehosta prosenttiosuuden, joka tuotetaan akuilla.

kuorman jakaminen

Ota yhteyttä

 

Myynti