Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme ja kumppaniemme yksityisyys on meille hyvin tärkeä asia, ja siksi kerromme tässä tietosuojaselosteessa, miten keräämme, käsittelemme ja tallennamme henkilötietoja. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä suomalaista lainsäädäntöä, EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä hyvää tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytapaa.

Rekisterinpitäjä

  • Nimi: kW-set Oy
  • Y-tunnus: 3154841-5
  • Osoite: Hiekkakuopantie 5, 04300 TUUSULA
  • Rekisteriasioista vastaava henkilö: Marko Nurmi, marko.nurmi@kwset.fi

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti suoraan henkilöiltä suullisesti tai kirjallisesti, esimerkiksi nettisivujemme tarjouspyyntölomakkeella. Saamme henkilötietoja myös viranomaisten rekistereistä ja muista julkisista lähteistä. Henkilötiedot voivat olla myös kumppaniemme tai erilaisten tiedonkeruupalvelujen keräämiä.

Nettisivujemme kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Lähettämällä lomakkeen lähettäjä hyväksyy, että tiedot tallennetaan kW-setin tietojärjestelmään. Asiakasrekisteriin tallennetaan mahdollisesti myös henkilön edustaman yrityksen nimi, postiosoite ja laskutusosoite sekä pankkiyhteystiedot. Lisäksi pidämme kirjaa yhteydenottojen aiheista, jotta voimme parantaa asiakkaidemme samaa palvelua.

Nettisivumme keräävät automaattisesti joitakin teknisiä tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi selainten ja evästeiden välittämä tapahtuma- ja aktiivisuustieto, sivulta tehdyt lataukset ja klikkaukset, aikaleimat, IP-osoitteet ja muu laitetieto. Näitä tietoja ei voi yhdistää muihin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilötietoja palvelujemme tarjoamisessa, toteutuksessa, alihankinnassa, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Henkilötietoja käsitellään muun muassa tilausten, tarjousten ja toimitusten yhteydessä sekä myynti- ja ostoreskontrassa. Lisäksi teknistä tietoa nettisivustomme kävijöistä käytetään nettisivujemme keräämän tilastotiedon analysoinnissa.

Käytämme kW-setin nettisivuilla evästeitä, joiden avulla keräämme kävijätilastoja. Tavoitteena on kehittää sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja tarjoamiamme palveluja. Kävijätiedot on anonymisoitu, eli niitä ei voi yhdistää muihin henkilötietoihin.

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa, luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Emme lähetä evästeiden kautta saamiamme tietoja kolmansille osapuolille, ja sivustomme kävijöillä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö nettiselaimen suojausasetuksilla milloin tahansa.

Henkilötietojen jakaminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa tietojen antaminen on ehdottoman välttämätöntä henkilöturvallisuuden varmistamiseksi tai esimerkiksi rikoksen tutkimiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely

Säilytämme asiakkaidemme, kumppaniemme ja muiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja vain niin kauan kuin niiden käyttö edellä mainituilla tavoilla vaatii. Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötiedot on tallennettu sähköisessä muodossa kW-setin toiminnanohjausjärjestelmän asiakas- tai toimittajarekisteriin, joka on suojattu ja johon on pääsy vain tietyillä käyttäjillä. Emme säilytä asiakasrekisteristä tulosteita tai muuta printattua materiaalia.

Henkilö voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme milloin tahansa. Henkilö voi myös pyytää nähtäväkseen tiedot, jotka meillä on hänestä hallussamme, sekä sen jälkeen pyytää tietojen päivittämistä, muuttamista tai poistamista. Tarkastus- tai poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen info@kwset.fi. Käyttäjällä on oikeus myös kieltää tietty tietojenkäsittely, esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lopuksi

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia ja haluamme kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Viimeisimmän version tästä selosteesta löydät aina yrityksemme verkkosivuilta www.kwset.fi

Päivitetty: 18.11.2022