Sähkökeskukset

Varavoimageneraattoreiden lisäksi myös erilaiset sähkökeskukset kuuluvat toimitusvalikoimaamme. Tällaisia ovat muun muassa verkonvaihto-, katkaisija-, omakäyttö- ja ohjauskeskukset. Näitä sähkökeskuksia tarvitaan varavoimakoneen automaattisessa verkonvalvonnassa. Automaatiojärjestelmä käynnistää varavoimakoneen havaitessaan sähkökatkon valtakunnan verkossa. Sähkökeskus valintaan vaikuttaa muun muassa varavoimakoneen käyttötapa sekä varavoimaverkon jakelu.

Verkonvaihtokeskukset

Verkonvaihtokeskuksia käytetään varavoimakoneen automaattiseen käynnistämiseen sekä syötönvaihtoon. Verkonvaihtokeskuksia käytettäessä syötönvaihto tapahtuu automaattisesti katkon kautta.

Syötönvaihtokeskus toimitetaan irrallisena seinäasenteisena. Syötönvaihtokeskuksen teho mitoitetaan generaattorin maksimitehon mukaan. Tehdasvalmisteiset syötönvaihtokeskukset 30 – 3150A väliltä. Keskuksissa on manuaalinen hätäpysäytys ja ne on valmistettu vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Keskusten suojausluokka on IP55 ja ne on mahdollista asentaa myös ulkotiloihin ja tarvittaessa jopa 1000 metrin etäisyyden päähän varavoimakoneesta.

Toimintatapa:

Varavoimakone on valmiudessa sähkökatkojen varalle. Sähkökatkon sattuessa varavoimakone käynnistyy (kuormanottovalmius 10 – 15s käynnistyskäskystä) automaattisesti ja sähkönsyöttö siirtyy varavoimakoneelle. Varavoimakone syöttää sähköä kunnes syötönvaihtokeskus havaitsee verkkojännitteen verkon puolella. Verkkojännitteen vakiinnuttua syötönvaihtokeskus vaihtaa sähkönsyötön takaisin verkkosähkölle, kontaktoriviiveen mittaisella katkolla. Varavoimakone pysähtyy jäähdytyskäynnin jälkeen takaisin valmiustilaan sähkökatkojen varalle.

Verkonvaihtokeskukset 30-3150A

Katkaisijakeskukset

Katkaisijakeskuksia käytetään käytetään varavoimakoneen automaattiseen käynnistämiseen sekä syötönvaihtoon. Katkaisijakeskuksia käytettäessä syötönvaihto tapahtuu automaattisesti. Paluu verkkosyöttöön voidaan tehdä tahdistamalla ilman ylimääräisiä sähkökatkoja. Myös koekäytöt verkon kanssa rinnan eli ilman katkoja ovat mahdollisia. Varavoimapääkeskukset sisältävät tyypillisesti myös varavoimaverkon jakelukatkaisijoita.

Toimintatapa:

Varavoimakone on valmiudessa sähkökatkojen varalle. Sähkökatkon sattuessa varavoimakone käynnistyy (kuormanottovalmius 10 – 15s käynnistyskäskystä) automaattisesti ja sähkönsyöttö siirtyy varavoimakoneelle. Varavoimakone syöttää sähköä kunnes ohjausjärjestelmä havaitsee verkkojännitteen verkon puolella. Verkkojännitteen vakiinnuttua varavoimakone tahdistuu verkon kanssa ja vaihtaa sähkönsyötön takaisin verkkosähkölle katkottomasti.
Varavoimakone pysähtyy jäähdytyskäynnin jälkeen takaisin valmiustilaan sähkökatkojen varalle. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa koekäyttöjen suorittamisen verkon kanssa rinnan ilman katkoja.

Katkaisijakeskus

Ohjausjärjestelmät

Tahdistusta vaativissa varavoimasovelluksissa käytämme pääsääntöisesti aina ComApin ohjauspaneeleita. ComAp on yksi varavoimamarkkinoiden johtavia ohjausjärjestelmien valmistajia. Jokaisella varavoimatoimijalla on ComApin käytöstä kokemusta, jolloin sen valitseminen ohjauspaneeliksi on riskitön valinta eikä se sido loppukäyttäjää riippuvaiseksi yhteen toimijaan. Sovelluksissa, jossa tahdistus ei ole tarpeen käytämme joko varavoimakone valmistajan ohjausjärjestelmiä tai ComApin ei tahdistuvia versioita.

ComAp Intelivision 5
ComAp, InteliVision 12Touch

Ota yhteyttä

 

Myynti