Kaasugeneraattorit

Vähäpäästöistä varavoimaa sen suurempaa meteliä pitämättä

Kaasugeneraattoreilla voidaan tuottaa jatkuvaa sähköä esimerkiksi yhteiskäytössä aurinkopaneelien kanssa. Lisäksi käyttökohteita löytyy myös karjataloudessa, kasvihuoneissa, kaivoksissa, jätevedenkäsittelylaitoksissa ja kaatopaikoilla. Kaasulla toimivaa varavoimakonetta voidaan käyttää myös sähkökatkojen varalle. Polttoainevaihtoehtoina ovat maakaasu, nestekaasu ja biokaasu. Parhaiten kaasugeneraattori soveltuu uushankintoihin kiinteistöissä, joissa kaasun jakeluverkosto on lähellä tai on mahdollisuus kytkeytyä suoraan kaasuverkkoon. Silloin kaasua ei tarvitse varastoida.

Kaasugeneraattoreissa yhdistyvät korkea hyötysuhde ja alhaiset päästöt”

Kaasugeneraattoreiden tarjoamat hyödyt

  • Vähemmän melua
  • Huoltokustannukset alhaisemmat
  • Ei savua ja vähemmän päästöjä (esim. hiilidioksidipäästöt -30%, typpipäästöt -75% ja rikkiyhdisteet ja pienhiukkaset -100%)
  • Kaasu polttoaineena kestää hyvin koleita sääolosuhteita, eikä kondensoi vettä.
  • Suunniteltu erityisesti jatkuvaan käyttöön, vahvat moottorit
  • Pitkät huoltovälit, (koska pidempi öljynvaihtoväli)
  • Korkeampi hyötysuhde
  • Biokaasu 700-1700 kW, maakaasu 20-2350 kW, nestekaasu 20-400 KW

Kaikki kaasugeneraattorit ovat saatavilla sekä avo-, sääsuoja- sekä konttirakenteisina.

Biokaasugeneraattorissa käytetään pääsääntöisesti jalostamatonta biokaasua ja se sopii hyvin esimerkiksi biokaasulaitosten läheisyyteen. Liikennekäyttöön soveltuvaa biometaania voidaan käyttää maakaasugeneraattorissa maakaasun tavoin, sillä sen koostumus ja metaanipitoisuus on sama kuin maakaasulla. Kaasugeneraattorin valikoituminen perustuu polttoaineena käytettävän kaasun tarkkoihin ominaisuuksiin. Jotta oikeanlainen varavoimakone voidaan kohteeseen tarjota, on hyvä selvittää polttoaineena käytettävän kaasun tarkka koostumus.

Kaasugeneraattoreiden hankintahinta on suurempi verrattuna dieselgeneraattoreihin. Kuitenkin kaasugeneraattoreiden pidemmät huoltovälit, halvemmat huoltokustannukset sekä edullisempi polttoaine laskevat kokonaishintaa elinkaaren aikana ja tasoittavat näin koneiden välistä hintaeroa pidemmällä aikavälillä.

Ota yhteyttä

 

Myynti