Varavoimaprojektit kokonaisurakkana

AutoDC-kwset

Toimivat kokonaisuudet laaja-alaisella osaamisella

Asiakaskohtaiset varavoimaratkaisut – projektit ja vaativat urakat

Organisaatiomme on rakennettu palvelemaan erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisuiden toteuttamiseen niin varavoimakonekonttien valmistuksessa kuin varavoimaurakoiden projektitoteuttamisessa. Toteutamme vaativat varavoimaurakat erillisurakoina tai toimittajana toiselle urakoitsijalle.

  • YSE-sopimuksen mukaiset erillisurakat
  • Sairaaloiden varavoimakoneurakat
  • Datacentereiden varavoimakoneiden kokonaisurakat
  • Allianssi- ja projektinjohtourakat

Toteutamme urakat aina hankintaohjelman urakkarajoja noudattaen. Urakat voivat sisältää laajat sähkö- tai putkiurakatkin.

Laatu syntyy yksityiskohdista

Suunnittelusta 3D-mallinnukseen

Mikään projekti tai tuote ei valmistu ilman huolellista suunnittelua. Vaativat varavoimakohteet edellyttävät aina kohdekohtaista suunnittelua. Projektointiin ja dokumentoinnin hallintaan käytetään kW-set Oy:n kehittämää ohjelmaa. Suunnitelmien yhteensovittaminen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

Varavoimakonttien suunnittelu tehdään hyödyntämällä SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmaa, jonka avulla jokaista yksityiskohtaa voidaan tarkastella ja viimeistellä suunnittelupöydällä ennen lopullista toteutusta. Tarkka mallinnus takaa halutun lopputuloksen lopputuotteeseen.

Sähkösuunnittelu tehdään niin ikään hyödyntämällä SolidWorks -suunnitteluohjelmaa. Näin kaikki piirikaaviot, kaapeleiden vetolistat, komponenttiluettelot, johdin- ja riviliitinnumeroinnit ovat aina ajantasalla.

Varavoiman kokonaisvaltaiset suunnittelupalvelut sisältävät lisäksi polttoainejärjestelmät ja jäähdytysilmanvaihdon.

Logistiikka

Me hoidamme kaiken

Logistiikka ja asennukset

Varavoimakoneen asennus on harvoin pelkkä laitetoimitus vaan toimitukset ovat usein ns. avaimet käteen toimituksia. Kontti- tai suojakorirakenteisen laitteiston toimituksessa lähes kaikki mekaaniset asennukset saadaan tehtyä jo ennen toimitusta asiakkaalle, mutta asiakkaan tiloihin asennettaville avokoneille kaikki asennukset tehdään paikan päällä. Yhteistyösopimukset eri kuljetuspalveluiden kanssa mahdollistavat kustannustehokkaat ja asiantuntevat ratkaisut myös haalausta tarvitseviin toimituksiin.

Asiantuntijamme mukana koko elinkaaren

Avaimet käteen -toimitukset

Periaatteemme on, että toimitamme kaikki laitteet avaimet käteen -periaatteella ja pidämme niistä huolen koko niiden elinkaaren. Tarjoamme myös logistiikkapalvelut vuokraus- ja investointitoimitusten yhteydessä. Toimimme yhteistyössä suunnittelutoimistojen ja loppuasiakkaiden kanssa varmistaen että hankinnassa oleva tai hankittu varavoimakone täyttää todellisen tarpeen.

Esimerkkejä tarjoamistamme konsultointipalveluista

  • Hankintavaiheen teknisten erittelyiden laatiminen
  • Asennustarkastukset
  • Varavoimalaitteiden suorituskyvyn toteaminen
  • Käyttöönotot

Toimimme maailmanlaajuisesti