Totalentreprenader

AutoDC-kwset

Totalentreprenader

Vår organisation är uppbyggd kring kundspecifika lösningar för såväl tillverkning av containrar med reservkraftaggregat som projektgenomförande av reservkraftsentreprenader. Vi utför krävande reservkraftsentreprenader som separata entreprenader eller som leverantör till en annan entreprenör.

  • Separata entreprenader enligt entreprenadavtal som grundar sig på Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader (YSE)
  • Reservkraftsentreprenader för sjukhus
  • Totalentreprenader för reservkraftaggregat för datacenter

När vi utför entreprenader iakttar vi alltid entreprenadgränserna i upphandlingsprogrammet. Entreprenaderna kan innehålla omfattande el- eller rörentreprenader.

”Kvaliteten ligger i detaljerna”

Från planering till 3D-modellering

Inga projekt eller produkter färdigställs utan noggrann planering. För krävande användningsplatser förutsätts alltid platsspecifik planering. För projektering och hantering av dokumentation används ett program som kW-set Oy har utvecklat. Planerna samordnas i samarbete med kunden. Detta är en garanti för ett lyckat slutresultat.

Reservkraftscontainrar planeras med designprogrammet SolidWorks 3D, med hjälp av vilket varje detalj kan kontrolleras och finslipas på designbordet före den slutliga realiseringen. Noggrann modellering garanterar att slutprodukten får önskade egenskaper.

Elplaneringen utförs likaså med designprogrammet SolidWorks. På så sätt är alla kretsscheman, kabeldragningslistor, komponentförteckningar, numreringar av ledningsklämmor och radplintar alltid uppdaterade.

Övergripande planeringstjänster för reservkraft inkluderar dessutom bränslesystem och kylventilation.

”Fungerande helheter med bred kompetens”

Logistiikka

Logistik och installation

Installationen av ett reservkraftaggregat är sällan enbart en leverans av aggregatet, utan leveranserna är ofta nyckelfärdiga leveranser. Vid leverans av containerbyggda aggregat eller aggregat med skyddsram har nästan alla mekaniska installationer gjorts redan före leveransen till kunden, men i fråga om öppna aggregat som installeras i kundens lokaler görs alla installationer på plats.