Experten på reservkraft

Högklassiga, nyckelfärdiga lösningar för reservkraft

Reservkraftaggregat

Försäljning

+358 20 741 5640

Ta kontakt

Service

+358 20 741 5641

Ta kontakt

Uthyrning

+358 20 741 5642

Offertförfrågan

Försäljning

Telefonera

Service

Telefonera

Uthyrning

Telefonera

Experten på reservkraft

kW-set Oy grundades 2004 och är ett företag specialiserat på reservkraft. Vår verksamhet fokuserar på reservkraftaggregat och tjänster kring dem. Vi samarbetar med globala tillverkare av reservkraftaggregat för att säkerställa att vi alltid har tillgång till den senaste tekniska kunskapen.

Tillsammans med varje kund planerar vi den omgivning som behövs för reservkraftaggregatet, till exempel container, kylventilation och elautomation. Tillverkningen och entreprenaden utför vi i samarbete med våra långvariga samarbetspartner. På så sätt säkerställer vi ett kvalitativt slutresultat för våra kunder.

Våra kontors-, underhålls- och lagerbyggnader som finns i Tusby erbjuder en modern inramning för vår verksamhet. På gårdsområdet som är tusentals kvadratmeter stort kan vi även lagra en stor mängd hyresmateriel och hantera stora reservkraftaggregat.

En ny reservkraftslösning?

kW-set Oy har specialiserat sig på reservkraft till bl.a. servercentraler, sjukhus och industri.

Försäljing

Underhåll av reservkraftaggregat

Pålitlig expertservice av reservkraftaggregat och dieselgeneratorer.

Service

Hyr reservkraft, snabba leveranser

Hyr tillfällig reservkraft och utrustning för att testa reservkraften. Även leveranser av flera megawatt!

Uthyrning
Varavoiman projetki

Totalentreprenader

Vår organisation är uppbyggd kring kundspecifika lösningar för såväl tillverkning av containrar med reservkraftaggregat som projektgenomförande av reservkraftsentreprenader. Vi utför krävande reservkraftsentreprenader som separata entreprenader eller som leverantör till en annan entreprenör.

  • Separata entreprenader enligt entreprenadavtal som grundar sig på
  • Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader (YSE)
  • Reservkraftsentreprenader för sjukhus
  • Totalentreprenader för reservkraftaggregat för datacenter

När vi utför entreprenader iakttar vi alltid entreprenadgränserna i upphandlingsprogrammet. Entreprenaderna kan innehålla omfattande el- eller rörentreprenader.

Läsa mera

Att hyra ger frihet

Tillförlitliga lösningar snabbt, även leveranser av flera megawatt

Läsa mera