Caruna

Varavoimakoneet turvaavat Carunan käyttökeskuksen toiminnan kaikissa tilanteissa

Taustat

Caruna Oy on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Se sai alkunsa itsenäisenä yrityksenä, kun Fortum luopui Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnastaan. Vuonna 2015 valmistuneeseen uuteen pääkonttoriin asennettiin varavoimaratkaisu mahdollisten sähkökatkojen varalle.

Ratkaisu

Tavoitteena oli pystyä palvelemaan asiakasta kaikissa tilanteissa, myös suurhäiriötilanteissa ja siksi oli olennaisen tärkeää, että myös Carunan omat toiminnot ovat turvattu.

Varavoimakoneet turvaavat käyttökeskuksen toiminnan 24/7 myös niissä tilanteissa kuin sähköverkossa ei ole sähköä tai muussa poikkeus- tai suurhäiriötilanteessa.

Caruna halusi ratkaista varavoimakonehankinnan Avaimet käteen –palveluna.

Lopputulos

Carunan toimitaloon valittiin kilpailutuksen tuloksena kW-set, joka täytti asetetut kriteerit. Valintaa puolsi kW-setin tarjoama Avaimet käteen -ratkaisumalli, kokonaistaloudellisuus, toimitusaika ja käyttövaiheen huolto. Valintaa puolsi myös varavoimakoneen kompakti koko, varakäyntiaika ja teholuokka.

Caruna

Caruna Oy siirtää sähköä yli 670 000 asiakkaalle Suomessa. Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, jolla on noin 20 % markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Yrityksessä työskentelee noin 280 henkilöä ja työllistää suoraan yhteensä 2 000 henkilöä eri puolilla Suomea.

”kW-set tarjosi meille kokonaispaketin, joka täytti odotuksemme. Hyvänä pidimme varavoimakoneen kompaktia kokoa, varakäyntiaikaa ja teholuokkaa. Myös päivystys- ja huoltopalvelut olivat tärkeä osa-alue.”

Kimmo Vainiola,
käyttökeskuspäällikkö,
Caruna Oy

Asiakashyödyt

  • Kokonaistaloudellinen ratkaisu Avaimet käteen -palveluna
  • Suunnittelupalvelut – yhteistyössä suunnitteltu kokonaisuus
  • Varavoimakoneen kompakti koko
  • Varakäyntiajan pituus ja teholuokka
  • Toimitusaikataulu
  • 24/7 Päivystys- ja huoltopalvelut