Caruna

Reservkraftaggregaten tryggar verksamheten vid Carunas driftcentral i alla lägen

Bakgrund

Caruna Ab är ett finländskt elnätsbolag. Caruna blev ett självständigt företag när Fortum avstod från elöverföringsverksamheten i Finland. I det nya huvudkontoret som blev klart år 2015 installerades ett reservkraftaggregat för eventuella elavbrott.

Lösningen

Målet var att kunna betjäna kunden i alla lägen, även vid stora störningar, och därför var det avgörande att även Carunas egna funktioner är tryggade.

Reservkraftaggregaten tryggar driftcentralens verksamhet 24/7, även då det inte finns någon el i elnätet eller vid andra avvikande situationer eller stora störningar.

Caruna ville sköta anskaffningen av reservkraftaggregat som nyckelfärdig tjänst.

Slutresultatet

Efter ett anbudsförfarande valdes kW-set, som uppfyllde kriterierna, till Carunas leverantör. För valet talade den nyckelfärdiga lösningen som kW-set erbjöd, totalekonomin, leveranstiden och servicen i driftskedet. Det som talade för kW-set var också reservkraftaggregatets kompakta storlek, reservanvändningstid och effektklass.

Caruna

Caruna Ab sköter eldistributionen till över 670 000 kunder i Finland. Caruna är Finlands största elöverföringsbolag och har en marknadsandel på cirka 20 % av Finlands lokala elöverföring. Bolaget har cirka 280 anställda och sysselsätter direkt 2 000 personer runt om i Finland.

”kW-set erbjöd oss ett komplett paket som uppfyllde våra förväntningar. Det som vi ansåg var bra var reservkraftaggregatets kompakta storlek, reservanvändningstid och effektklass. Även jourtjänsten och servicen var ett viktigt delområde.”

Kimmo Vainiola
driftcentralchef, Caruna Ab

Fördelarna för kunden

  • Totalekonomisk nyckelfärdig lösning
  • Planeringstjänster – helhet som planerats tillsammans
  • Reservkraftaggregatets kompakta storlek
  • Reservanvändningstidens längd och effektklass
  • Tidsplan för leveransen
  • 24/7-jourtjänst och service