Nurmijärven Sähkö

Nurmijärven Sähkö förlitar sig på hyrd reservkraft vid serviceavbrott och felsituationer

Nurmijärven Sähköverkko Oy:s uppgift är att överföra högklassig el till ett förmånligt pris i alla lägen till kunderna på sitt eget ansvarsområde. Förutom elöverföring hör elanslutningar, mättjänster och hantering av elbalanser till tjänsterna.

Nurmijärven Sähköverkko Oy sköter också om planeringen och utbyggnaden av elnätet på sitt område med beaktande av miljöfrågor. En väsentlig del av verksamheten är också planering av drift och underhåll samt anskaffning av dessa tjänster. Nurmijärven Sähköverkko Oy är en del av koncernen Nurmijärven Sähkö, som har nästan 24 000 kunder inom el och värme.

Hyresmateriel snabbt och pålitligt

– Nurmijärven Sähköverkko Oy har varit kund hos kW-set redan i mer än tio år. Vi har alltid fått hjälp då vi har behövt det och ibland har vi behövt hjälp snabbt. Detta har varit ett viktigt kriterium då vi har valt leverantör. Då det uppstår ett fel i en transformatorstation, måste eldistributionen ändå fortsätta så snabbt som möjligt, berättar nätverkstekniker Timo Ukkola vid Nurmijärven Sähköverkko Oy.

Man kan förvänta sig god service och det är precis vad man får

– Som tur är behöver vi bara sällan hyra reservkraft på grund av felsituationer. Men det är mycket viktigt att vi kan lita på att vi snabbt får tillgång till lämplig reservkraft. Jag kommer ihåg att vi för några år sedan var tvungna att kalla på reservkraft sent på kvällen på grund av ett transformatorfel. Samma natt fick vi reservkraftaggregat på plats och i drift. Det här är en av fördelarna med en lång kundrelation – man kan förvänta sig god service och det är precis vad man får.

Underhållet lyckas med hjälp av hyrd reservkraft

– Oftast behöver vi reservkraft när vi utför sådana underhållsarbeten i nätet som kräver ett avbrott i eldistributionen. Detta sker i genomsnitt en gång per månad eller varannan månad. Då räcker det med ett telefonsamtal och reservkraftaggregaten inklusive kablar levereras vanligen dagen före till överenskommen plats. Vanligen kan underhållsarbetena slutföras på en arbetsdag och då räcker det med att hyra aggregaten en dag. Vid felsituationer kan behovet av reservkraft så klart vara längre, men även då högst cirka en vecka.

Kapaciteten räcker alltid till med hyrda aggregat

– Eftersom vårt behov av reservkraft är oregelbundet och tillfälligt, lönar det sig inte att skaffa egna aggregat, utan det är bättre att hyra. kW-sets utrustning är i bra skick och pålitlig, man ser att den är väl omskött. I det breda sortimentet finns alltid en lämplig lösning för våra olika effektbehov. Till exempel kan bara några hus vara anslutna till en transformator på landet och då kan även reservkraftaggregatets kapacitet vara mindre. Å andra sidan har vi i Nurmijärvi flera tätorter där det kan behövas större hyrda aggregat.

Allt som allt är mitt eget omdöme om kW-set att de vet vad de gör, de sköter arbetet enligt överenskommelse och i tid, säger Ukkola tacksamt.