Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Reservkraftslösning för de krävande behoven vid ett sjukhus med omfattande jour

Bakgrund

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har till uppgift att främja hälsan bland distriktets invånare i samarbete med primärvården och socialväsendet, genom att sköta om sjukvårdsdistriktets specialskyldigheter och tillhandahålla specialiserad sjukvård för områdets befolkning.

Seinäjoki centralsjukhus tog i maj 2018 i bruk en ny reservkraftslösning, som säkerställer att verksamheten fungerar vid eventuella elavbrott.

Lösningen

Eftersom Seinäjoki centralsjukhus växer och utvidgas uppstod ett behov av en effektivare reservkraftslösning, som i alla lägen klarar av att säkerställa funktionerna vid ett sjukhus med omfattande jour.

Seinäjoki centralsjukhus valde en DRUPS-anläggning som reservkraftslösning. Anläggningen säkerställer helt avbrottsfri kraftförsörjning och ersätter ett traditionellt UPS-reservkraftaggregat. Anläggningen består av en svängmassa, som lagrar energi och förbättrar elens kvalitet samt av en dieselmotor, som producerar den energi som behövs vid längre elavbrott.

Slutresultatet

Efter ett anbudsförfarande valdes kW-set till reservkraftsleverantör, eftersom företaget kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning på sjukvårdsdistriktets behov. För valet talade också kW-sets förmåga att tillhandahålla en övergripande service alltifrån planering till driftsättning av systemet och därefter underhållstjänster som stöd för den egna servicepersonalen.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Till Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt hör 18 finskspråkiga kommuner i Södra Österbotten med sammanlagt nästan 200 000 invånare.

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt finns ett av landets tolv sjukhus med omfattande jour, till vilka den mest krävande jouren inom olika medicinska verksamhetsområden har koncentrerats och där det finns enheter med omfattande jour dygnet runt.

Sjukvårdsdistriktet har till uppgift att främja hälsan bland distriktets invånare i samarbete med primärvården och socialväsendet, genom att sköta om sjukvårdsdistriktets specialskyldigheter och tillhandahålla specialiserad sjukvård för områdets befolkning.

”En reservkraftslösning som i alla lägen uppfyller de krävande behoven och säkerställer funktionerna vid ett sjukhus med omfattande jour.”

Jari Hakala
Direktör för stödservicen,
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Fördelarna för kunden

  • En reservkraftslösning som garanterar funktionerna vid ett sjukhus med omfattande jour
  • Skräddarsydd reservkraftslösning
  • Leverans enligt tidsplanen i upphandlingen
  • 24/7-jourtjänst och service
  • Helt avbrottsfri eltillförsel
  • Hela reservkraftsanläggningen är placerad utanför sjukhusets lokaler
  • Enklare eldistribution
  • Bättre förmåga att mata kortslutningsström än vid en traditionell lösning
  • Tydliga entreprenad- och ansvarsgränser