Fingrid

Fingrid säkerställer att gasturbinkraftverken kan fungera med hjälp av reservkraft

Bakgrund

Fingrid Oyj är ett finländskt publikt aktiebolag som ansvarar för elöverföringen i stamnätet i Finland. Det landsomfattande stamnätet är en väsentlig del av Finlands elsystem, via vilket cirka 75 procent av all den el som används i Finland går. Stamnätet är ett huvudnät för elöverföring till vilket stora kraftverk, fabriker och regionala distributionsnät är anslutna.

Lösningen

Enligt bestämmelserna är Fingrid skyldig att kunna betjäna sina kunder 24/7. Fingrid ville säkerställa funktionsförmågan hos sina egna gasturbinkraftverk, som är en snabb störningsreserv, med hjälp av reservkraft. Fingrid ville ha en kompakt lösning som enkelt kan transporteras och testas och snabbt finns tillgänglig.

Slutresultatet

Efter ett anbudsförfarande valde Fingrid kW-set som sin reservkraftspartner. Nivån på planeringstjänsten, den tekniska kvaliteten, prissättningen och företagsansvaret motsvarade Fingrids krav. Ett av de viktigaste urvalskriterierna var att reservkraftaggregaten kan integreras med kraftverkets eldistributionsnät.

Fingrid

Fingrid ansvarar för att planera och övervaka driften av stamnätet samt för att underhålla och utveckla nätet. Dessutom har man som uppgift att delta i den europeiska samarbetsorganisationen ENTSO-E:s verksamhet, upprättandet av europeiska marknads- och driftkoder samt nätplaneringen.

Till sina avtalskunder, det vill säga elproducenter, nätbolag och industriföretag, erbjuder Fingrid stamnäts-, gränsöverförings- och balanstjänster. Fingrid främjar elmarknadens funktion genom att sörja för att överföringskapaciteten är tillräcklig, eliminera överföringsbegränsningar mellan länderna och tillhandahålla information om marknaden. Fingrid har över 330 anställda.

”Nivån på kW-sets planeringstjänst, den tekniska kvaliteten, prissättningen och företagsansvaret motsvarade våra krav.”

Jarmo Hämäläinen
projektchef, Fingrid Oyj

Fördelarna för kunden

  • Nivån på planeringstjänsten
  • Aggregatens tekniska kvalitet
  • Kort leveranstid
  • Aggregaten kan integreras med eldistributionsnätet
  • 24/7-jourtjänst och service