Fingrid

Fingrid varmistaa kaasuturbiinilaitoksien toimintakyvyn varavoiman avulla

Taustat

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää, jonka kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot.

Ratkaisu

Säännösten velvoittamana Fingridin pitää pystyä palvelemaan asiakkaitaan 24/7. Fingrid halusi varmistaa omien nopeahäiriöreservin kaasuturbiinilaitoksien toimintakyvyn häiriötilanteissa varavoiman avulla. Fingrid halusi käyttöönsä kompaktin ratkaisun, joka on helposti kuljetettavissa, testattavissa ja saatavissa nopeasti käyttöön.

Lopputulos

Fingrid valitsi tarjouskilpailun tuloksena varavoimakumppanikseen kW-setin. Ratkaisun suunnittelupalvelun taso, tekninen laatu, hinnoittelu ja yritysvastuullisuus vastasivat Fingridin asettamia vaatimuksia. Yhtenä tärkeimmistä valintakriteereistä pidettiin varavoimalaitteiden integroitavuutta laitoksen sähkönjakeluverkkoon.

Fingrid

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan sekä eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien laadintaan ja verkkosuunnitteluun.

Sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle Fingrid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fingrid palvelee huolehtimalla riittävästä sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla siirtorajoituksia maiden väliltä ja antamalla tietoa markkinoista. Fingridin palveluksessa on yli 330 henkilöä.

”kW-setin tarjoama suunnittelupalvelun taso, tekninen laatu, hinnoittelu ja yritysvastuullisuus vastasi asettamiamme vaatimuksia.”

Jarmo Hämäläinen,
projektipäällikkö,
Fingrid Oyj

Asiakashyödyt

  • Suunnittelupalvelun taso
  • Laitteiden tekninen laatu
  • Lyhyt toimitusaika
  • Integroitavuus sähköjakeluverkkoon
  • 24/7 Päivystys- ja huoltopalvelut
Lue Cumminsin esite projektista
Varavoimatoteutus Fingrid Forssa