Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Varavoimaratkaisu laajan päivystyksen sairaalan vaativiin tarpeisiin

Taustat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää piirin asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huolehtimalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista ja tuottamalla erikoissairaanhoidon palveluja alueen väestölle.

Seinäjoen keskussairaalassa otettiin käyttöön toukokuussa 2018 uusi varavoimaratkaisu, joka varmistaa toiminnan mahdollisten sähkökatkojen varalta.

Ratkaisu

Seinäjoen keskussairaalan kasvamisen ja laajentumisen johdosta syntyi tarve tehokkaammalle varavoimaratkaisulle, joka kykenee varmistamaan laajan päivystyksen sairaalan toiminnot kaikissa tilanteissa.

Seinäjoen keskussairaalan varavoimaratkaisuksi valittiin DRUPS laitteisto. Laitteisto varmistaa täysin katkottoman varmistuksen korvaten perinteisen varavoimakone UPS ratkaisun. Laitteisto koostuu huimamassasta, joka varastoi energiaa ja parantaa sähkön laatua sekä dieselmoottorista, joka tuottaa tarvittavan energian pidemmissä sähkökatkoissa.

Lopputulos

Varavoimatoimittajaksi valittiin kilpailutuksen tuloksena kW-set, joka pystyi tarjoamaan sairaanhoitopiirin käyttötarpeet täyttävän ratkaisun kustannustehokkaasti. Valintaa puolsi myös kW-setin kyky tarjota kokonaisvaltainen palvelu aina suunnittelusta järjestelmän käyttöönottovaiheeseen ja sen jälkeisiin ylläpitopalveluihin oman huoltohenkilökunnan tukena.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 18 suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä lähes 200 000.

EPSHP on yksi valtakunnan kahdestatoista laajan päivystyksen sairaaloista, joihin on koottu vaativin erikoisalapäivystys ja sairaaloissa ylläpidetään ympärivuorokautisia laajan päivystyksen yksiköitä.

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää piirin asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huolehtimalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista ja tuottamalla erikoissairaanhoidon palveluja alueen väestölle.

”Varavoimaratkaisu, joka kattaa laajan päivystyksen sairaalan vaativat tarpeet toimintakyvyn varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.”

Jari Hakala
Tukipalvelujen toiminta-aluejohtaja,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Asiakashyödyt

  • Laajan päivystyksen sairaalan toiminnat varmistava varavoimaratkaisu
  • Räätälöity varavoimaratkaisu
  • Hankinta-aikataulun mukainen toimitus
  • 24/7 päivystys- ja huoltopalvelut
  • Täysin katkoton sähkönsyöttö
  • Koko varavoimaratkaisu on sijoitettu sairaalatilojen ulkopuolelle
  • Yksinkertaisempi sähkönjakelu
  • Perinteistä ratkaisua parempi oikosulkuvirransyöttökyky
  • Selkeät urakka- ja vastuurajat