Modernisering

Modernisering av reservkraftaggregatets automatik

Utgångsläge

I byggnaden har man förberett sig på elavbrott med hjälp av ett system med flera reservkraftaggregat. Det gamla systemet bestod av tillförlitliga Cummins-reservkraftaggregat och automatiken av reläteknik enligt dåvarande praxis.

När fastighetsautomationen förnyades var det nödvändigt att få alla data från reservkraftsystemet med hjälp av modern dataöverföring. Automationssystemet behövde förnyas även i övrigt, för att inte pruta på driftsäkerheten. De befintliga Cummins-reservkraftaggregaten konstaterades vara tillförlitliga och det fanns ingen orsak att byta ut dem.

Moderniseringen

Vi moderniserade automationssystemet i fyra aggregat. En utmaning för projektet var det faktum att det inte fanns utrymme för elavbrott eller en för stor försämring av driftsäkerheten. Det nya systemet grundar sig på Comap-automationssystemet. På användarnas önskan har styrskåpet kompletterats med några lokala mätare.