Varavoimajärjestelmän modernisointi

Varavoimakoneen automatiikan modernisointi

Lähtötilanne

Kohteessa sähkökatkoksiin on varauduttu usean varavoimakoneen järjestelmällä. Vanha järjestelmä oli toteutettu luotettavilla Cummins-varavoimakoneilla ja automatiikat silloiseen tapaan reletekniikalla.

Kiinteistöautomaation uudistuessa oli tarpeen saada varavoimajärjestelmästä kaikki tieto ajanmukaisia tiedonsiirtoväyliä hyödyntäen. Muutenkin automaatiojärjestelmä tarvitsi uudistamista, jotta käyttövarmuudesta ei tingittäisi. Jo asennetut Cummins varavoimakoneet todettiin luotettaviksi eikä niiden vaihdolle ollut perusteita.

Modernisoitu toteutus

Toteutimme neljän koneen automaatiojärjestelmän modernisoinnin. Haasteen projektin toteuttamiselle toi fakta, ettei sähkökatkoksiin ja käyttövarmuuden liian suureen heikentämiseen ollut varaa. Uusi järjestelmä perustuu Comap-automaatiojärjestelmään. Käyttäjien toiveesta ohjauskaappia on täydennetty muutamalla paikallisella mittarilla.