Fortum

Säännöllinen huolto takaa toimivan varavoiman Fortumin Espoon kaukojäähdytysyksiköissä

Palvelinkeskusten ja konesalien luotettava toiminta vaatii järeää jäähdytystä. Fortum tuottaa kaukojäähdytyspalveluita mm. Espoossa. Jäähdytysyksiköiden katkeamaton toiminta varmistetaan kW-setin toimittamilla ja huoltamilla varavoimalaitteistoilla.

Projektipäällikkö Pertti Strömmer, Fortum Power and Heat Oy:stä on ollut rakennuttamassa mm. Tapiolan ja Espoonlahden kaukojäähdytysyksiköitä. Palvelinkeskusten ja konesalien luotettava toiminta vaatii järeää jäähdytystä. Jäähdytys voidaan nykyisin myös ulkoistaa, eli jäähdytysenergia tuotetaan muualla ja tuodaan kohteeseen kaukolämmön tapaan putkia pitkin.

Ekologinen kaukojäähdytys tuottaa myös lämpöä

Fortumin jäähdytysyksiköt Espoon Kivenlahdessa ja Tapiolassa huolehtivat läheisten palvelinkeskusten jäähdyttämisestä. Jäähdytysyksiköissä toimii Fortumin innovaatiopalkittu* energiaa säästävä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi alentava ratkaisu, jossa jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkkoon. Palvelinlaitteiden lämpö ja myös koko jäähdytyslaitoksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Yksi palvelinkeskus tuottaa vuosittain kaukolämpöverkkoon 30 GWh lämpöä, mikä vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 10 000 tonnilla.

*) Fortumin innovaatiokilpailun voittaja 2010: Varakapasiteetti ja jäähdytys, Ilkka Niiranen, Esa Mörsky ja Pertti Strömmer

Jäähdytyksen tulee toimia katkeamatta

Fortumin jäähdytysyksikköjen toiminta on varmistettu sähkön jakeluhäiriöiden varalta kW-setin toimittamilla Cummins-varavoimakoneilla. Kohteissa on N+1 -periaatteella kolme 1400 kVA verkkoon tahdistettua konetta kussakin, jotka käynnistyvät varmistamaan jäähdytyksen jatkuvan sähkönsaannin virtakatkon tai -häiriön sattuessa.

Varavoimakoneiden toimintaa turvataan säännöllisellä huollolla

”Varavoimalaitteistot ovat varsin uusia – ne on asennettu ja otettu käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Koska varavoimakoneiden on oltava täysin luotettavia, niiden toimintakyky varmistetaan säännöllisellä huollolla ja koeajoilla.

Säännölliseen huolenpitoon satsaus on pieni vaiva ja minimaalinen kustannus verrattuna siihen, että varavoimalaitteisto ei tarpeen tullen toimisikaan. Kuukausikoeajot tehdään kohteissa itse. Puolesta tunnista tuntiin kestävät koeajot voidaan suorittaa maksimikuormituksella, sillä syntyvä energia syötetään valtakunnan sähköverkkoon.

kW-set on huolehtinut vuosihuoltojen toteutuksesta ja raportoinnista. Olen todella tyytyväinen siihen, että huolto toimii luotettavasti. Kun vuosihuollon aika lähenee kW-setistä ollaan yhteydessä ja sovimme huoltoajankohdan. Tämä on hyvää ja aktiivista palvelua toimittajalta, mikä helpottaa omaa työtäni ja mahdollistaa sen, että huollot ylipäätään voi ulkoistaa. Lisäksi huoltohenkilöstö osaa asiansa ja hoitaa hommansa ajallaan.

Huoltotoimista saamme kattavat raportit, joita voimme hyödyntää monin tavoin mm. asiakkaiden sertifioinneissa tai viranomaisvaatimusten yhteydessä”, kertoo käytön ja kunnossapidon ryhmäpäällikkö Markus Karevaara Fortum Power and Heat Oy:n Espoon Erillistuotannosta.