Dieselgeneraattorin polttoaineensyöttö

Milloin ja miten ulkoista polttoainesäiliötä tulisi käyttää?

Dieselgeneraattorit sisältävät vakiona oman polttoainesäiliön koneen rungossa. Joissain tapauksissa dieselgeneraattorin yhteyteen on tarvetta lisätä suurempi erillinen polttoainesäiliö, dieselgeneraattorin käyntiajan pidentämiseksi tai erillisten tankkauskertojen määrän vähentämiseksi. Erillisen polttoainesäiliön avulla voidaan joko täydentää dieselgeneraattorin runkosäiliön polttoainemäärää tai vaihtoehtoisesti syöttää polttoainetta dieselgeneraattoriin suoraan.

Säiliön valinnassa tulee huomioida sijainti, materiaalit, mittasuhteet ja komponentit ja huolehtia siitä, että se täyttää paikalliset voimassa olevat polttoainesäiliöitä koskevat määräykset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää polttoainejärjestelmien asennusta koskeviin määräyksiin, sillä niissä voi olla paikallisesti eroavaisuuksia.

Eri vaihtoehtoja polttoainejärjestelmän toteuttamiseen:

1. Varavoimakone runkosäiliöllä

 • Tehtaan vakioratkaisu
 • Voi olla joko muovi tai metallisäiliö
 • Varustettu vuotoaltaalla
 • Tyypillisesti rajallinen määrä yhteitä ulkoisille mittauslaitteille
 • Rakenne yleensä leveä ja matala
 • Normaalisti polttoainesäiliö on mitoitettu noin 8 tunnin käyttöä varten
 • Optiona laajennettu runkosäiliö käyntiajan pidentämiseksi

2. Runkosäiliön täyttö varastosäiliöstä

Varavoimakoneen käyntiaikaa voidaan pidentää lisäämällä polttoainejärjestelmään erillinen varastosäiliö. Varastosäiliön tilavuus mitoitetaan halutun käyttöajan perusteella.

Käytettäessä varastosäiliötä yhdessä runkosäiliön kanssa on luontevinta varustaa varavoimakone siihen integroidulla runkosäiliön täyttöpumpulla. Pumppu käynnistyy ja pysähtyy runkosäiliön polttoainepinnanmittauksesta saadusta tiedosta. Polttoainejärjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa on huomioitava ja estettävä mahdollinen lappoilmiö.


3. Ulkoinen polttoainesäiliö käyttösäiliönä 

Ulkoinen polttoainesäiliö voidaan kytkeä korvaamaan runkosäiliö kokonaisuudessaan. Tämä tulee kyseeseen tapauksissa, joissa runkosäiliön tilavuutta ei ole mahdollista kasvattaa riittävästi tai mikäli varavoimakoneessa ei ole runkosäiliötä ollenkaan. Tällöin dieselmoottorin polttoaineensyötön meno- ja paluulinja kytketään suoraan ulkoiseen polttoainesäiliöön.

Mikäli halutaan käyttää sekä runkosäiliötä että ulkoista polttoainesäiliötä voidaan polttoainejärjestelmä varustaa kolmitieventtiileillä. Tällöin venttilien asentoa muuttamalla valitaan käytetäänkö runkosäiliötä vai ulkoista polttoainesäiliötä.


4. Varavoimakone erillisellä päivä- ja varastosäiliöllä

Edellisten kohtien yhdistelmä on useimmiten ratkaisu, kun varavoimakoneen käyttöaikavaatimus on pitkä.

Tässä ratkaisussa varavoimakone varustetaan päiväsäiliöllä, joka sijoitetaan varavoimakoneen läheisyyteen. Varavoimakone käyttää päiväsäiliön polttoainetta suoraan, kuten kohdassa 3 on kuvattu. Päiväsäiliötä täytetään erillisestä varastosäiliöstä, joka on sijoitettu muualle. Sijoitusetäisyyteen vaikuttaa täyttöpumppujen valinta. Täyttöpumppuja ohjataan päiväsäiliön polttoaineenpinnanmittauksesta saadun tiedon mukaan.

Käyttövarmuuteen liittyviä tekijöitä

 • Varmista, että polttoaineputkiin ei pääse ilmaa – jo pienikin ilmamäärä polttoaineensyötössä aiheuttaa moottoriin käyntihäiriöitä.
 • Dieselpolttoaine vanhenee nopeasti – polttoaineen vaihtojen välttämiseksi pyri suorittamaan koekäyttöjä siten, että säiliön tankkaustarve on vähintään joka toinen vuosi.
 • Varmista, että syöttö- ja paluulinjat eivät ole suljettuina konetta käynnistäessä. Tämä voi aiheuttaa moottorille vakavia vaurioita.
 • Putkien tulee olla mustaa terästä. Sinkittyjen teräs-, kupari-, valurauta- ja alumiiniputkien käyttöä tulee välttää.
 • Liitännässä moottoriin tulee käyttää joustavia liitäntöjä, jotta kiinteisiin osiin mahdollisesti aiheutuva tärinä voidaan estää.
 • Vaihda suodattimet säännöllisesti ja huolehdi säiliön puhtaudesta – jo pienetkin epäpuhtaudet voivat aiheuttaa moottorin käyntihäiriöitä.

Polttoaineen suositukset

 • Dieselpolttoaine EN 590 mukaista
 • Voidaan käyttää moottoripolttoöljyä (HUOM! lämmityspolttoöljy ei käy)
 • Biopolttoaineiden osalta on aina varmistettava moottorivalmistajan suositus ja ohjeet

Suositukset:

 • Jotta säiliöön ei pääsisi ilmaa polttoaineen määrän laskiessa, suosittelemme, että varastosäiliön imuputki asennetaan 5-7 cm:n etäisyydelle säiliön pohjasta ja täyttöputki 40% korkeudelle säiliön pohjasta.
 • Ylivuodon välttämiseksi suosittelemme jättämään säiliöön täytettäessä tyhjää tilaa, sillä kuumentuessaan polttoaine laajenee. Säiliöissä paisuntatilaa on oltava säiliön nimellisvetoisuuden päälle 10%. Samalla tulee myös varmistaa, ettei järjestelmään pääse epäpuhtauksia ja/tai kosteutta.
 • Suosittelemme asentamaan polttoainesäiliön mahdollisimman lähelle moottoria, enintään 20 metrin etäisyydelle siitä.

Huomioitavaa

 • Oikein mitoitettu syöttöputki polttoainesyötölle koneelle
 • Oikein mitoitettu paluuputki takaisin koneelta polttoainesäiliöön
 • Erillisen päiväsäiliön pohjaventtiili
 • Täyttöautomatiikka
 • Varastosäiliön pohjaventtiili
 • Lapon esto varastosäiliöstä päivä-/runkosäiliöön
 • Polttoainelinjaston ensitäyttömahdollisuus
 • Säiliöauton tankkausyhde (koko, huohotus, ylitäytönestin)

Kysy lisää!

kW-setin teknisistä ammattilaisista koostuva tiimi neuvoo kuhunkin hankkeeseen parhaan ratkaisun huomioiden asiakkaan tarpeet ja käyttökohteen yksityiskohdat. Tarjoamme muun huoltotoimintamme lisäksi myös polttoainehuoltoja.

Kysy asiasta lisää sähköpostitse myynti@kwset.fi.