Service

Bränsleservice

Som en del av serviceavtalet tillhandahåller vi också bränsleservice för reservkraftaggregat.

Innehåller bl.a.

  • Bränslenivån i reservkraftaggregat som omfattas av fjärrövervakning övervakas automatiskt (påfyllning debiteras separat)
  • Destruktion av gammalt bränsle
  • Rengöring och kontroll av bränsletankar
  • Regelbunden kontroll av bränsletankar

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.