Service

Serviceavtal

Våra serviceavtalskunder kan välja ett serviceavtal med önskad omfattning. I den mest använda modellen tar vi ansvar för all regelbunden service inklusive tidsplaner. Då föreslår vi och kommer automatiskt överens om en servicetidpunkt med kunden utifrån de uppgifter som sparats i vårt underhållssystem.

Vi sänder servicerapporterna för regelbunden service till avtalskunden och sparar dem i vårt underhållssystem. Tjänsten garanterar att kunden får en planerad och smidig service som säkert utförs. Regelbunden skötsel sänker driftskostnaderna och förlänger reservkraftaggregatets livslängd. I serviceavtalet kan ingå:

I serviceavtalet kan ingå

  • Konditionsbesiktning
  • Underhållsplaner
  • Regelbunden service
  • Regelbunden provkörning
  • Belastningstester
  • Fjärrövervakningstjänster
  • Bränsleservice
  • Jour
  • Modernisering av gamla aggregat

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.