Service

Modernisering av reservkraftaggregat

Vi moderniserar reservkraften hos teleoperatörer, banker, vid industrianläggningar och inom offentlig förvaltning. Varje plats är unik och därför gör vi alltid upp planer och genomför dem enligt de krav som platsen ställer.

Ett reservkraftaggregat håller i årtionden och därför kan behoven av styr- och elsystem ändras under den tiden. Moderniseringen förlänger aggregatets livslängd och uppdaterar dess egenskaper så att de motsvarar förändrade krav.

Bättre elektricitet och ytterligare egenskaper

Med ett moderniserat aggregat är elens kvalitet bättre och aggregatet är mera tillförlitligt. Moderniseringen möjliggör också fjärrövervakning och bussanslutningar till byggnadsautomation, ökar antalet I/O-uttag och ger också många andra egenskaper.

Modernare styrautomatik

Vid moderniseringen byts reservkraftaggregatets styrsystem ut mot ett som är modernt. Samtidigt uppdateras vid behov alla reglage, strömbrytare och andra föråldrade delar.

Våra experter hjälper dig gärna

Hittade inte det vad du sökte eller vill du ha mer information. Låt en av våra experter hjälpa dig.