Service

Jour

Som en del av serviceavtalet erbjuder vi också 24/7-jourtjänst för felsituationer.

Innehåller bl.a.

  • Vår expert är tillgänglig 24/7
  • Experten besöker platsen vid en felsituation inom överenskommen svarstid