Määräaikaiskoeajot

Säännöllisten koeajojen kautta mahdolliset viat voidaan havaita jo ennakkoon

Varavoimakoneen eli dieselgeneraattorin määräaikaiskoeajojen tarkoituksena on varmistaa koneen luotettava toiminta. Koeajon aikana tarkastetaan sekä varavoimakoneen että sen automatiikan toiminta koeajo-ohjelman mukaisesti. Mahdolliset viat voidaan havaita jo ennakkoon tehtyjen säännöllisten testien kautta. Tällöin vältytään vikatilanteiden ilmentymisestä, kun konetta varavoimakäytössä tarvitaan.

Määräaikaiskoeajojen laiminlyönnin on todettu kasvattavan riskiä muun muassa käynnistysakkujen, polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmän vikaantumisissa.

Määräaikaiskoeajot voidaan suorittaa joko koeajamalla dieselgeneraattoria ilman kuormaa tai kuorman kanssa. Koeajotestin kuormana voidaan käyttää joko kiinteistön kuormaa, valtakunnan verkkoa tai erillistä kuormitusvastusta.

Koeajo on suoritettava kuukausittain ja kuormituskoe vuosittain

Varavoimakoneen määräaikaiskoeajot tulisi suorittaa kohteen kriittisyyden mukaan. Vakiintuneiksi minimiarvoiksi ovat asettuneet kuukausittain suoritettava koeajo ja vuosittain suoritettava kuormituskoe. Kaikki määräaikaiskoeajot tulisi suorittaa mahdollisuuksien mukaan kuorman kanssa. Ilman kuormaa suoritettu määräaikaiskoeajo on testaamattomuutta parempi, mutta kuorman kanssa suoritettu koeajo on aina suositeltavampi.

Määräaikaiskoeajon suositeltu pituus riippuu sekä kohteesta että käytettävästä kuormasta. Koeajon aikana dieselmoottorin tulee saavuttaa sen normaali käyttölämpötila. Aikaan, jossa käyttölämpötila saavutetaan vaikuttaa erityisesti kuorman suuruus. Ilman kuormaa varavoimakonetta ei tulisi käyttää 15 minuuttia pidempään.

Polttoaineen laatu säilyy testauksien kautta

Varavoimakoneiden käyttökohde on usein sellainen, jossa sen käyttötunnit ovat vähäisiä ja sitä käytetään vain kriisitilanteissa. Monessa tapauksessa varavoimakoneen yhteyteen varastoidaan suuri määrä polttoainetta, jotta esimerkiksi sähkökatkon sattuessa kone pystyy käymään monta tuntia yhtäjaksoisesti. Jos kriisitilanteita ei tapahdu, niin koneen käyttö jää usein vähäiseksi. Polttoaineena käytettävä dieselöljy saattaa kuitenkin pilaantua ajan saatossa. Pilaantunut polttoaine voi aiheuttaa häiriötilanteen varavoimajärjestelmässä ja monta sataa litraa joudutaan tämän vuoksi vaihtamaan. Suosituksemme on, että konetta koekäytettäisiin säännöllisesti siten, että polttoaine kuluu käytössä testauksien myötä ja sitä joudutaan tankkaamaan vähintään joka toinen vuosi. Tällöin polttoaineen pilaantumisesta ei tarvitse huolehtia ja samalla koneen käyttökunto tulee testattua.

kW-setin uusi applikaatio helpottaa koeajojen suorittamista ja seurantaa

Määräaikaiskoeajojen helpottamiseksi olemme kehittäneet applikaation, jonka avulla asiakkaamme voivat suorittaa koeajot meidän ohjeiden mukaisesti. Applikaatioon on pääsy nettiselaimesta tai laitteeseen liimatusta QR-koodi tarrasta. Koeajo-ohjeistuksen lisäksi applikaation kautta on löydettävissä muun muassa laitteen tiedot sekä sille suoritettujen töiden työhistoria. Lue lisää applikaatiosta tästä.

Lue lisää huoltopalveluistamme