Huipunleikkaus onnistuu kalliin sähkön aikana varavoimakoneella

Sähkön hinnan nousu on nostanut esiin dieselgeneraattorien käyttömahdollisuudet varakapasiteetin lisäksi huipunleikkauksessa. Joissain tapauksissa sähköä on edullisempi tuottaa dieselgeneraattorilla kuin ostaa sähköverkosta.

Energiahinnat ovat ennätyskorkealla. Sähkön hintaa Suomessa nostaa muun muassa Norjan pula vesivoimasta, ja myös markkinatilanne on muuttunut. Kivihiilen ja maakaasun hinta on noussut, joten vesivoimaa viedään uusilla siirtoyhteyksillä yhä enemmän Skandinaviasta Keski-Eurooppaan.

Suoraviivaisin ratkaisu huipunleikkaukseen on pysäyttää tuotanto kalliin sähkön aikana. Suurten teollisuuslaitoksen kriittisiä toimintoja ei voi kuitenkaan siirtää edullisempaan ajankohtaan. Moni teollisuustoimija onkin turvautunut huipunleikkauksessa dieselgeneraattoreihin eli varavoimakoneisiin: sähköä on edullisempi tuottaa dieselgeneraattoreilla kuin ostaa sähköverkosta.

”Sähköä on edullisempi tuottaa dieselgeneraattoreilla kuin ostaa sähköverkosta”

Huipunleikkausta tarpeen mukaan tai 24/7

Vuosikymmen sitten Suomessa nähtiin samankaltainen tilanne. Käytössä oli tariffihinnoittelu, ja kun energiankulutus ylitti tietyn tason, hinnoittelu siirtyi seuraavalle tariffille. Dieselgeneraattorilla kulutushuippu oli helppo leikata pois. Tällä hetkellä sähkö on kallista koko ajan ja huipunleikkausta tarvitaan 24/7. Varavoimakoneilla voidaan tuottaa tarvittavat megawatit.

Varavoimakone voidaan myös säätää käynnistymään, kun kulutus ylittää tietyt rajat, kuten sähköntoimitussopimuksessa määritellyt maksimitehot. Dieselgeneraattoria voidaan käyttää huipunleikkauksessa myös silloin, kun kulutus ylittää sulakekoon ampeerimäärät. Rahaa säästyy, kun sulakekokoa ei tarvitse vaihtaa suurempaan.

huipunleikkaus

”Varavoimakonetta käytetään, kun kulutus ylittää maksimitehot tai sulakekoon”

Automatiikka tukee huipunleikkausta

Kaikissa kW-setin tahdistuvissa dieselgeneraattoreissa on tarkoitukseen sopiva automatiikka vakiovarusteena. Asiantuntemustamme ei siis välttämättä tarvita käyttötavan muutoksessa, vaan asiakkaamme voivat itse asettaa varavoimakoneeseen kilowattirajan, jonka jälkeen sähkö tuotetaan dieselgeneraattorilla.

Lisäksi valikoimaamme kuuluvat kaasugeneraattorit, joiden käyttökustannukset ovat dieselgeneraattoreita pienemmät. Säästöä syntyy sekä polttoaineen hinnassa että kunnossapidossa.

Ennen varavoimakoneella toteutettua huipunleikkausta kannattaa varmistaa omalta energiayhtiöltä, minkälaista varavoimakonetta saa käyttää sähköverkon rinnalla.

”Huipunleikkauksen vaatima automatiikka on tahdistuvassa varavoimakoneessa vakiovarusteena”