Varavoimakoneen ilmanvaihtojärjestelmä

Näin huolehdit avomallisen varavoimakoneen riittävästä ilmanvaihdosta

Sisälle asennettavat varavoimakoneet tarvitsevat hyvän ilmanvaihdon, koska se varmistaa moottorin riittävän jäähdytyksen. Lue, miten avomallisen varavoimakoneen ilmanvaihdosta huolehditaan asianmukaisesti.

Varavoimakoneen asennus onnistuu sisä- ja ulkotiloihin. Ulos asennamme sääsuojallisia eli suojakorillisia varavoimakoneita, joiden ilmanvaihto kuuluu kokonaistoimitukseen.

Sisälle asennettavien avomallisten varavoimakoneiden riittävä ilmanvaihto vaatii muutoksia tilaan, jonne varavoimakone asennetaan. Voimme ohjeistaa urakoitsijaa tai suunnitella ja asentaa ilmanvaihdon kohteessa käyttövalmiiksi.

Ilmanvaihto varmistaa moottorin jäähdytyksen

Ilmanvaihto on olennainen osa varavoimakoneen moottorin jäähdytystä. Varavoimakoneiden hyötysuhde on alle 50 prosenttia, ja kaikki energia, mikä ei muutu sähköksi, muuttuu lämmöksi. Käynnissä oleva varavoimakone tuottaakin paljon lämpöä, ja moottoria on jäähdytettävä.

Varavoimakonehuoneeseen syntyvä ylimääräinen lämpö ohjataan kennojäähdyttimen kautta poistoilmana ulos. Jos näin ei tehdä, dieselgeneraattorin lämpötila nousee, moottori pysähtyy ja sähköntuotanto lakkaa vain minuuteissa. Huoneilmaan kertyvä kuumuus on haitallista myös muille sähkölaitteille. Kun tilan ilmanvaihto on riittävä, varavoimakone ei tarvitse muuta jäähdytystä.

Tyypillinen varavoimahuone:

Varavoimakoneen oikea sijoittelu

Kustannustehokkainta on sijoittaa varavoimakone tilassa mahdollisimman tiiviisti lähelle seinää syyläristä. Näin lämmin ilma voidaan ohjata poistoilmakanavaa pitkin suorinta tietä ulos. Varavoimakoneen moottori tarvitsee myös raikasta korvausilmaa, jonka on tärkeää päästä virtaamaan koko huoneen ja varavoimakoneen läpi. Näin molemmat jäähtyvät tehokkaasti.

Suosittelemme asentamaan tuloilmakanavan eri seinälle kuin poistoilmakanavan. Ratkaisulla varmistetaan riittävä ilmankierto ja estetään poistoilmaa virtaamasta ulkokautta takaisin sisälle. Jos molemmat ilmanvaihtokanavat halutaan asentaa samalle seinälle, riittävästä ilmankierrosta on huolehdittava erikseen ja ilmavirtausta suunnattava esimerkiksi väliseinillä.

Ilmanvaihtoaukkojen mitoitus

Ilmanvaihtoaukkojen riittävä koko voidaan arvioida varavoimakoneen jäähdyttimen (syylärin) koon perusteella. Poistoilmakanavan aukon tulisi olla 1,5-kertainen jäähdyttimen pinta-alaan verrattuna. Tuloilma-aukon on oltava vähintään poistoilma-aukon kokoinen.

Jos varavoimakoneeseen tarvitaan paikallisten melumääräysten vaatimuksesta äänenvaimennusosa eli meluloukku, painehäviö kasvaa ja myös ilmanvaihtoaukkoja on suurennettava. Ilmanvaihtoaukkojen painehäviölaskelmat kannattaa tarkastaa tapauskohtaisesti. Saat meiltä tarvittaessa apua tarkastuslaskelmien tekoon.

Kiertoilmapelti pakkasten varalle

Varavoimakoneeseen voidaan asentaa lisäosana kiertoilmapelti, jolloin varavoimakonehuoneen lämpötila ei laske kovimmillakaan pakkasilla alle valitun huonelämpötilan. Termostaatin ohjaamalla kiertoilmapellillä osa lämpimästä poistoilmasta kierrätetään takaisin varavoimakonehuoneeseen. Kiertoilmapellillä ei ole vaikutusta varavoimakoneen tekniseen toimintaan, vaan se on lisävaruste, joka asennetaan varavoimakoneeseen tapauskohtaisesti.

Tutustu videoon varavoimakoneen ilmanvaihtojärjestelmästä!

Kysy lisää varavoiman asiantuntijoiltamme!

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut toimivalle varavoimakoneen ilmanvaihtojärjestelmälle