Siirrettävien varavoimakoneiden päästömääräykset kiristymässä

Siirrettävien työkoneiden päästömääräykset ovat tiukentuneet viime vuosina merkittävästi.
Viimeisimmät siirrettäville varavoimakoneille asetetut tiukat päästövaatimukset tulevat voimaan vuosina 2020–2021, kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen.

Ympäristöystävällisyys ja ekologisuus ovat olleet viime aikoina suuresti esillä maailmanlaajuisesti. Monet yritykset ovat pyrkineet toimillaan kiristämään omia hiilidioksidipäästöjään ja myös valtiot pyrkivät ohjaamaan kansalaisiaan päästöttömämpään elämään. Euroopan Unioni on myös pyrkinyt ohjaamaan valtioita ympäristöystävällisemmiksi asettamalla tiettyjä päästörajoituksia. Esimerkiksi dieselöljyä polttoaineena käyttävät työkoneet ovat kohdanneet melko jyrkkiä säädöksiä viime vuosikymmenen aikana. 

Uusilla EU-säädöksillä rajoitetaan ensisijaisesti typenoksidien ja pienhiukkasten päästöjä ilmakehään. Vuoden 2017 alussa vanha direktiivi 97/68/EC kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2016/1628. Säädös koskee siirrettäviä työkoneita, joihin kuuluvat myös siirrettävät varavoimakoneet – vaikkapa trailerikoneet.

Tähän säädökseen pohjautuva Stage V -päästöluokka, joka koskee myös häkä-, hiilivety- ja ammoniakkipäästöjä, otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.
Taulukko 1 kuvaa typenoksidien ja pienhiukkasten päästövaatimusten kiristymistä Euroopassa päästöluokittain.

Taulukko 1. EU:n päästörajat typenoksideille ja pienhiukkasille eri päästöluokissa

Kuitenkin uuden hiukkaspäästöluokan mukaiset päästörajat tulevat voimaan vasta kaksi vuotta kestävän siirtymäkauden jälkeen. Siirtymävaiheen vuoksi kW-set voi yhä toimittaa myös Stage 3A -päästöluokiteltuja varavoimakoneita vielä kaksi vuotta siirtymäkauden alkamisesta. Siirtymävaiheen päätyttyä myynnissä olevien siirrettävien varavoimakoneiden on oltava päästöluokkaa Stage V.

Uusissa Stage V -varavoimakoneissa on AdBlue-tankki sekä muuta lisäteknologiaa, jonka avulla koneen päästöjä saadaan pudotettua alhaisemmaksi. Myös laitteiden fyysinen koko ja paino kasvavat tämän myötä. Tällä hetkellä Stage V -päästönormin mukaiset varavoimakoneet ovat suunnilleen kolme kertaa kalliimpia kuin Stage 3A -mallit.

Taulukko 2. Uusien päästövaatimusten voimaantulo eri teholuokissa

Tehoalueen 56–130 kW (Stage 3A) ulkopuolella toimivia malleja saa tuoda EU:n markkinoille 30.6.2020 asti edellyttäen, että moottori on valmistettu ennen vuotta 2019.

Vastaavasti tehoalueella 56–130kW (Stage 3A) toimivia malleja saa tuoda markkinoille 30.6.2021 asti, jos niiden moottori on valmistettu ennen vuotta 2020.

”kW-set Oy:llä on tarjota vielä monessa kokoluokassa vuosina 2018 ja 2019 valmistettuja moottoreita”, kertoo kW-set Oy myynnistä Jimi Nurmi.

”Esimerkiksi vuoden 2019 moottoreilla varustettuja malleja on saatavilla 30.6.2021 asti tai kunnes moottorit loppuvat tehtaan varastosta. Edullisempia malleja ehtii siis hankkia ennen siirtymäajan umpeutumista, mutta myös Stage V -päästöluokiteltuja varavoimakoneita on jo myynnissä. Olemme myös toimittaneet lähes vastaavanlaisia Tier 4F varavoimakoneita Yhdysvaltoihin.”