Siirrettävien varavoimakoneiden siirtymävaihe uuteen päästönormiin muuttuu (Stage V)

Vuoden 2017 alussa vanha direktiivi 97/68/EC kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2016/1628. Säädös koskee siirrettäviä työkoneita, joihin kuuluvat myös siirrettävät varavoimakoneet – vaikkapa trailerikoneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirrettävään käyttöön luokitellut varavoimakoneet tulee olla aiemman Stage-3A päästöluokituksen sijaan Stage V päästöluokituksella.

Siirtyminen uuteen päästöluokitukseen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan siihen on käynnissä kahden vuoden siirtymäjakso. Tämän siirtymävaiheen aikana voidaan vielä tarjota Stage-3A dieselgeneraattoreita siirrettävään käyttöön. Siirtyminen kohti uuteen päästöluokkaan (Stage V) toteutetaan vaiheittain eri teholuokkien välillä.

Euroopan unioni on kuitenkin muuttanut aiemman annetun asetuksen EU 2016/1628 voimaan tulemista. Konekokojen P < 56kW ja P > 130kW aikaraja umpeutui jo 30.6.2020, jota ennen dieselgeneraattorin olisi tullut olla valmistettu tehtaalla, jotta se täyttäisi uudet siirrettävän koneen päästömääräykset. Uusien muutoksien myötä siirtymävaihe jatkuu kuitenkin vielä 12 kuukaudella kyseisten teholuokkien osalta. Tällä siirtymävaiheella ja sen viimeaikaisella muutoksella EU pyrkii takaamaan markkinoiden sujuvan toiminnan.

Näin ollen Stage-3A dieselgeneraattorit, joiden tehot ovat alle 56kW tai yli 130kW, ovat muutoksen myötä hankittavissa vielä joulukuun 2021 saakka. Dieselgeneraattorin tulee kuitenkin olla valmistettu ennen 30.6.2021. Tämän lisäksi dieselgeneraattorin moottorina tulee käyttää joko vuonna 2018 tai aikaisemmin valmistettuja moottoreita. 56kW-130kW teholuokkaan kuuluvien dieselgeneraattoreiden moottorin tulee olla joko vuonna 2019 tai aikaisemmin valmistettuja.

Alla kuvio selvennyksenä, kuinka siirtymävaihe saa jatkoa:

Uudet päästömääräykset

Stage 3A -mallit ovat edullisempia kuin uuden päästönormin mukaiset Stage V varavoimakoneet. kW-set Oy:llä on tarjota vielä monessa kokoluokassa vuosina 2018 ja 2019 valmistettuja Stage 3A -moottoreilla varustettuja varavoimakoneita.

Asiasta lisää osoitteessa: https://www.himoinsa.com/landing/stage-v-and-rohs-2/79/eng.html