Alhainen kuormitustaso – Negatiiviset vaikutukset generaattorilaitteistoon

Varavoimalaitteistoissa käytettävät moottorit on suunniteltu toimimaan mahdollisimman suurella teholla, joka on 30–100 % nimellisestä maksimiarvosta.

Moottorin todellinen kuormitus määräytyy käyttökohteen vaatiman tehon mukaan. Moottori ja sen komponentit on suunniteltu toimimaan pikemminkin korkeilla kuorma- tai tehoalueilla kuin jatkuvalla alhaisella kuormituksella.

Jatkuva alhaisella kuormitustasolla toimimisen seuraukset

Jatkuva alhaisella kuormitustasolla toimiminen voi lisätä öljynkulutusta ja sitä kautta moottorin sekä imu- ja pakojärjestelmän hiili- ja öljyjäämistä aiheutuvaa karstoittumista. Karstoittuminen vaikuttaa negatiivisesti moottorin toimintaan ja käyttöikään. Tämä lisää yleensä myös huoltotarvetta.

Alhaisella kuormitustasolla toimiva moottori käy lisäksi kylmempänä, minkä seurauksena polttoaine ei pala täydellisesti. Siitä voi puolestaan seurata valkoista savua ja suuret hiilivetypäästöt. Polttoaineen alhainen lämpötila tarkoittaa, että palamattoman polttoaineen osuus öljyssä kasvaa. Se johtuu siitä, että männänrenkaat, mäntä ja sylinteri eivät laajene tiivistyksen kannalta riittävästi. Näin öljyä pääsee nousemaan palotilaan ja edelleen pakoventtiilien kautta ulos. Se tarkoittaa, että dieselöljyä pääsee kampikammioon heikentämään voiteluöljyn laatua ja ominaisuuksia.

Varavoimalaitteiston usein toistuva ja jatkuva käyttäminen alle 30 prosenttiin maksimitehosta jäävillä tehotasoilla voi aiheuttaa aikaa myöten seuraavia ongelmia:

  • lisääntynyt pakokaasujen tuotto
  • polttoaineen pääsy moottoriöljyyn
  • turboahtimen liiallinen kuluminen
  • turboahtimen rungon öljyvuodot
  • paineen kohoaminen vaihdelaatikossa ja kampikammiossa (ohipuhallus)
  • liialliset hiilijäämät venttiilien, venttiilien istukoiden, mäntien ja pakosarjan pinnoilla
  • sylinteriputkien pintojen kovettuminen

Suositukset ongelman korjaamiseksi

Ongelmien välttämiseksi ja generaattorilaitteiston oikean käyttötavan varmistamiseksi kW-set suosittelee välttämään varavoimalaitteiston käyttämistä jatkuvalla alhaisella kuormitustasolla tai vähentämään tällaisen käyttöajan minimiin. Generaattorilaitteistoja ei tulisi käyttää alhaisella kuormitustasolla enempää kuin 15 minuuttia kerrallaan.

Viikoittaisten toimintatestien yhteydessä ilman kuormaa tapahtuvan käytön kesto tulisi rajoittaa enintään 15 minuuttiin, kunnes akun varausarvot ovat palanneet normaaleille tasoille.

Varavoimalaitteistoja tulisi käyttää kerran vuodessa useita tunteja täydellä kuormituksella moottorin puhdistamiseksi siihen ja pakojärjestelmään muodostuvasta hiili- ja öljyjäämäkarstasta. Siihen voidaan tarvita resistiivistä kuormaa. Kuormitus tulisi nostaa nollasta täyteen kuormaan neljä tuntia kestävän toimenpiteen aikana.

Jos havaitset edellä kuvatun kaltaisia ongelmia dieselgeneraattorissa, jota käytetään pitkiä aikoja alhaisella kuormitustasolla, käytä generaattoria täydellä nimelliskuormituksella hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan resistiivistä kuormitusvastusta, ennen kuin yrität korjata ongelmaa vaihtamalla komponentteja. Lue lisää tarjoamistamme kuormitustestipalveluista tästä.