Siirrettävien varavoimakoneiden päästömääräykset kiristymässä

Siirrettävien työkoneiden päästömääräykset ovat tiukentuneet viime vuosina merkittävästi.
Viimeisimmät siirrettäville varavoimakoneille asetetut tiukat päästövaatimukset tulevat voimaan vuosina 2020–2021, kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen.

Ympäristöystävällisyys ja ekologisuus ovat olleet viime aikoina suuresti esillä maailmanlaajuisesti. Monet yritykset ovat pyrkineet toimillaan kiristämään omia hiilidioksidipäästöjään ja myös valtiot pyrkivät ohjaamaan kansalaisiaan päästöttömämpään elämään. Euroopan Unioni on myös pyrkinyt ohjaamaan valtioita ympäristöystävällisemmiksi asettamalla tiettyjä päästörajoituksia. Esimerkiksi dieselöljyä polttoaineena käyttävät työkoneet ovat kohdanneet melko jyrkkiä säädöksiä viime vuosikymmenen aikana. 

Uusilla EU-säädöksillä rajoitetaan ensisijaisesti typenoksidien ja pienhiukkasten päästöjä ilmakehään. Vuoden 2017 alussa vanha direktiivi 97/68/EC kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2016/1628. Säädös koskee siirrettäviä työkoneita, joihin kuuluvat myös siirrettävät varavoimakoneet – vaikkapa trailerikoneet.

Tähän säädökseen pohjautuva Stage V -päästöluokka, joka koskee myös häkä-, hiilivety- ja ammoniakkipäästöjä, otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.
Taulukko 1 kuvaa typenoksidien ja pienhiukkasten päästövaatimusten kiristymistä Euroopassa päästöluokittain.

Taulukko 1. EU:n päästörajat typenoksideille ja pienhiukkasille eri päästöluokissa

Kuitenkin uuden hiukkaspäästöluokan mukaiset päästörajat tulevat voimaan vasta kaksi vuotta kestävän siirtymäkauden jälkeen. Siirtymävaiheen vuoksi kW-set voi yhä toimittaa myös Stage 3A -päästöluokiteltuja varavoimakoneita vielä kaksi vuotta siirtymäkauden alkamisesta. Siirtymävaiheen päätyttyä myynnissä olevien siirrettävien varavoimakoneiden on oltava päästöluokkaa Stage V.

Uusissa Stage V -varavoimakoneissa on AdBlue-tankki sekä muuta lisäteknologiaa, jonka avulla koneen päästöjä saadaan pudotettua alhaisemmaksi. Myös laitteiden fyysinen koko ja paino kasvavat tämän myötä. Tällä hetkellä Stage V -päästönormin mukaiset varavoimakoneet ovat suunnilleen kolme kertaa kalliimpia kuin Stage 3A -mallit.

Taulukko 2. Uusien päästövaatimusten voimaantulo eri teholuokissa

Tehoalueen 56–130 kW (Stage 3A) ulkopuolella toimivia malleja saa tuoda EU:n markkinoille 30.6.2020 asti edellyttäen, että moottori on valmistettu ennen vuotta 2019.

Vastaavasti tehoalueella 56–130kW (Stage 3A) toimivia malleja saa tuoda markkinoille 30.6.2021 asti, jos niiden moottori on valmistettu ennen vuotta 2020.

"kW-set Oy:llä on tarjota vielä monessa kokoluokassa vuosina 2018 ja 2019 valmistettuja moottoreita”, kertoo kW-set Oy myynnistä Jimi Nurmi.

”Esimerkiksi vuoden 2019 moottoreilla varustettuja malleja on saatavilla 30.6.2021 asti tai kunnes moottorit loppuvat tehtaan varastosta. Edullisempia malleja ehtii siis hankkia ennen siirtymäajan umpeutumista, mutta myös Stage V -päästöluokiteltuja varavoimakoneita on jo myynnissä. Olemme myös toimittaneet lähes vastaavanlaisia Tier 4F varavoimakoneita Yhdysvaltoihin.”


kW-set panostaa henkilöstönsä osaamiseen

Henkilökunnan koulutus varmistaa, että asiakkaillamme on käytössään viimeisin tekninen osaaminen.

kW-set Oy toimii yhteistyössä maailmanlaajuisten varavoimakonevalmistajien kanssa varmistaakseen, että asiakkaillamme on käytössään viimeisin tekninen osaaminen. Panostamme henkilöstön koulutukseen, jotta pystymme auttamaan asiakasta kattavasti ja huomioimaan erilaiset muuttujat kaikissa tilanteissa.

Jimi Nurmi ja Pauli Hiltunen kW-set Oy:n työntekijöistä ovat osallistuneet Cummins Inc.
-koulutuskokonaisuuteen, josta on nyt suoritettu 2/3.

”Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2018 ja toinen nyt huhtikuussa 2019. Molemmat koulutukset järjestettiin Madridissa ja ne kestivät neljä päivää.” Jimi Nurmi tarkentaa.

Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen koulutusmoduuliin, joista ensimmäisessä käytiin läpi oikean tuotteen valintaa. ”Ensimmäinen koulutus keskittyi siihen, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi tarjousvaiheessa, jotta voimme tarjota asiakkaalle laajasta valikoimasta parhaan mahdollisen varavoimakoneen. Oikean koneen valinnassa täytyy ottaa huomioon oikea käyttöympäristö ja asiakkaan erilaiset tarpeet.” Pauli Hiltunen kertoo.

Toinen koulutusmoduuli keskittyi mekaaniseen koulutukseen, jossa osallistujat pääsivät tekemään erilaisia laskutoimituksia. ”Kun kone on valittu, tarvitsee kone ympärilleen erilaista suunnittelua. Millä tavalla kone asennetaan, sähköjärjestelmä, polttoainejärjestelmät, pakoputket, miten huomioidaan koneen mahdollinen tärinä ja äänitasot yms. Me laskimme paljon päivien aikana, jotta pystymme auttamaan kokonaisvaltaisesti asiakasta.” Nurmi kertoo.

Viimeinen kolmas koulutusmoduuli on edessä. Sen teemana on sähköinen suunnittelu. ”Saamme jokaisesta suoritetusta moduulista Cumminsin myöntämät sertifikaatit, ja kun kaikki kolme moduulia on suoritettu, saamme käteemme vähän paremman diplomin”. Nurmi täsmentää.

kW-set Oy:n panostaminen kouluttautumiseen näkyy siinä, että asiakasrajapinnassa ja projekteissa mukana olevien asiantuntijoiden tietotaito kasvaa, osataan neuvoa ja tarjota parasta ratkaisua eri tarpeisiin. ”Emme halua myydä pelkkää konetta, vaan kokonaisratkaisua, joka on asiakkaallemme paras mahdollinen. Myös itseluottamus on kasvanut valtavasti, koska pystymme ottamaan kattavasti eri asiat huomioon ja tekemään laskelmia asiakkaillemme, joilla varmistetaan onnistuminen. Tiedämme, mitä pitää tehdä ja mitä ottaa huomioon.” Hiltunen sanoo.

Koulutuksiin on osallistunut noin parikymmentä henkilöä, joista valtaosa on ollut Cumminsin omaa henkilöstä. Muiden jälleenmyyjien edustajia ei ole koulutuksissa juurikaan näkynyt. ”Parasta koulutuksissa on ollut tutustuminen ja verkostoituminen muiden varavoimaihmisten kanssa ympäri maailmaa. Olemme kuulleet ja vaihtaneet valtavasti kokemuksia erilaisista projekteista.” Hiltunen kertoo.

”Koulutuksissa on ollut todella hyvä henki ja niistä on jäänyt todella positiivinen kuva. Meidät on otettu erinomaisesti vastaan, vaikka emme olekaan kouluttajayrityksen palkkalistoilla Minulle reissun kohokohta on ollut itse koulutuksen lisäksi sen yhteydessä järjestetty illallinen ja tutustuminen uusiin ihmisiin.” Nurmi muistelee.


Digitaalisen infrastruktuurin energiahaasteet tulevaisuudessa

DCD Energy Smart –datakeskusseminaari Tukholmassa 1.-2.4. kW-set Oy osallistui Tukholmassa 1.-2.4. järjestettyyn DCD Energy Smart –datakeskusseminaariin Finnish Data Center Forumin järjestämällä yhteisellä näyttelyosastolla. Mukana samalla osastolla olivat myös AutoDC-hankkeen kumppanimme rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni Granlund Oy ja tiedonsiirtotuotteiden toimittaja Orbis Oy.

Tapahtuma on suunnattu energia-alalla ja digitaalisen infrastruktuurin alalla toimiville ihmisille. Mukana oli yli 400 alan johtavaa päätöksentekijää, kuten yleiseurooppalaiset palvelinkeskustoimijat, pohjoismaiset virtuaalijärjestelmien ja pilvipalveluiden tarjoajat, laitevalmistajat, teknologian kehittäjät sekä julkisen sektorin ja energia-alan edustajat.

 

Seminaarin esiintyjät edustivat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita. Tukholman pormestari Anna König Jerlmyr muistutti datacentereiden kasvavasta merkityksestä Pohjolassa ja Greenpeacen informaatioteknologia-asiantuntija Gary Cook korosti puheenvuorossaan kestävän ja uusiutuvan energian hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Yhden mielenkiintoisimmista puheenvuoroista piti konesalipäällikkö Ari Kurvi kertoessaan Yandexin palvelinkeskuksen merkityksestä Mäntsälän lämmöntuottajana. Tällä hetkellä Yandex täyttää noin puolet Mäntsälän energiayhtiön Nivoksen kaukolämpötarpeesta. Mäntsälään houkutellaankin uusia lämmön käyttäjiä kuten logistiikkakeskuksia.

kW-set osallistui nyt ensimmäistä kertaa DCD Energy Smart –seminaariin ja kokemukset olivat pelkästään myönteisiä. Tilaisuus loi oivan tilaisuuden tutustua tulevaisuuden näkymiin ja luoda kontakteja energia-alan eri toimijoihin.