kW-set panostaa henkilöstönsä osaamiseen

Henkilökunnan koulutus varmistaa, että asiakkaillamme on käytössään viimeisin tekninen osaaminen.

kW-set Oy toimii yhteistyössä maailmanlaajuisten varavoimakonevalmistajien kanssa varmistaakseen, että asiakkaillamme on käytössään viimeisin tekninen osaaminen. Panostamme henkilöstön koulutukseen, jotta pystymme auttamaan asiakasta kattavasti ja huomioimaan erilaiset muuttujat kaikissa tilanteissa.

Jimi Nurmi ja Pauli Hiltunen kW-set Oy:n työntekijöistä ovat osallistuneet Cummins Inc.
-koulutuskokonaisuuteen, josta on nyt suoritettu 2/3.

”Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2018 ja toinen nyt huhtikuussa 2019. Molemmat koulutukset järjestettiin Madridissa ja ne kestivät neljä päivää.” Jimi Nurmi tarkentaa.

Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen koulutusmoduuliin, joista ensimmäisessä käytiin läpi oikean tuotteen valintaa. ”Ensimmäinen koulutus keskittyi siihen, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi tarjousvaiheessa, jotta voimme tarjota asiakkaalle laajasta valikoimasta parhaan mahdollisen varavoimakoneen. Oikean koneen valinnassa täytyy ottaa huomioon oikea käyttöympäristö ja asiakkaan erilaiset tarpeet.” Pauli Hiltunen kertoo.

Toinen koulutusmoduuli keskittyi mekaaniseen koulutukseen, jossa osallistujat pääsivät tekemään erilaisia laskutoimituksia. ”Kun kone on valittu, tarvitsee kone ympärilleen erilaista suunnittelua. Millä tavalla kone asennetaan, sähköjärjestelmä, polttoainejärjestelmät, pakoputket, miten huomioidaan koneen mahdollinen tärinä ja äänitasot yms. Me laskimme paljon päivien aikana, jotta pystymme auttamaan kokonaisvaltaisesti asiakasta.” Nurmi kertoo.

Viimeinen kolmas koulutusmoduuli on edessä. Sen teemana on sähköinen suunnittelu. ”Saamme jokaisesta suoritetusta moduulista Cumminsin myöntämät sertifikaatit, ja kun kaikki kolme moduulia on suoritettu, saamme käteemme vähän paremman diplomin”. Nurmi täsmentää.

kW-set Oy:n panostaminen kouluttautumiseen näkyy siinä, että asiakasrajapinnassa ja projekteissa mukana olevien asiantuntijoiden tietotaito kasvaa, osataan neuvoa ja tarjota parasta ratkaisua eri tarpeisiin. ”Emme halua myydä pelkkää konetta, vaan kokonaisratkaisua, joka on asiakkaallemme paras mahdollinen. Myös itseluottamus on kasvanut valtavasti, koska pystymme ottamaan kattavasti eri asiat huomioon ja tekemään laskelmia asiakkaillemme, joilla varmistetaan onnistuminen. Tiedämme, mitä pitää tehdä ja mitä ottaa huomioon.” Hiltunen sanoo.

Koulutuksiin on osallistunut noin parikymmentä henkilöä, joista valtaosa on ollut Cumminsin omaa henkilöstä. Muiden jälleenmyyjien edustajia ei ole koulutuksissa juurikaan näkynyt. ”Parasta koulutuksissa on ollut tutustuminen ja verkostoituminen muiden varavoimaihmisten kanssa ympäri maailmaa. Olemme kuulleet ja vaihtaneet valtavasti kokemuksia erilaisista projekteista.” Hiltunen kertoo.

”Koulutuksissa on ollut todella hyvä henki ja niistä on jäänyt todella positiivinen kuva. Meidät on otettu erinomaisesti vastaan, vaikka emme olekaan kouluttajayrityksen palkkalistoilla Minulle reissun kohokohta on ollut itse koulutuksen lisäksi sen yhteydessä järjestetty illallinen ja tutustuminen uusiin ihmisiin.” Nurmi muistelee.


Digitaalisen infrastruktuurin energiahaasteet tulevaisuudessa

DCD Energy Smart –datakeskusseminaari Tukholmassa 1.-2.4. kW-set Oy osallistui Tukholmassa 1.-2.4. järjestettyyn DCD Energy Smart –datakeskusseminaariin Finnish Data Center Forumin järjestämällä yhteisellä näyttelyosastolla. Mukana samalla osastolla olivat myös AutoDC-hankkeen kumppanimme rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni Granlund Oy ja tiedonsiirtotuotteiden toimittaja Orbis Oy.

Tapahtuma on suunnattu energia-alalla ja digitaalisen infrastruktuurin alalla toimiville ihmisille. Mukana oli yli 400 alan johtavaa päätöksentekijää, kuten yleiseurooppalaiset palvelinkeskustoimijat, pohjoismaiset virtuaalijärjestelmien ja pilvipalveluiden tarjoajat, laitevalmistajat, teknologian kehittäjät sekä julkisen sektorin ja energia-alan edustajat.

 

Seminaarin esiintyjät edustivat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita. Tukholman pormestari Anna König Jerlmyr muistutti datacentereiden kasvavasta merkityksestä Pohjolassa ja Greenpeacen informaatioteknologia-asiantuntija Gary Cook korosti puheenvuorossaan kestävän ja uusiutuvan energian hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Yhden mielenkiintoisimmista puheenvuoroista piti konesalipäällikkö Ari Kurvi kertoessaan Yandexin palvelinkeskuksen merkityksestä Mäntsälän lämmöntuottajana. Tällä hetkellä Yandex täyttää noin puolet Mäntsälän energiayhtiön Nivoksen kaukolämpötarpeesta. Mäntsälään houkutellaankin uusia lämmön käyttäjiä kuten logistiikkakeskuksia.

kW-set osallistui nyt ensimmäistä kertaa DCD Energy Smart –seminaariin ja kokemukset olivat pelkästään myönteisiä. Tilaisuus loi oivan tilaisuuden tutustua tulevaisuuden näkymiin ja luoda kontakteja energia-alan eri toimijoihin.